Thứ năm, 21/05/2020 10:03 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu dự báo nguy cơ tai biến trượt lở mái dốc dọc các tuyến giao thông trọng điểm miền núi tỉnh Quảng Nam và đề xuất giải pháp ứng phó, mã số ĐTĐL.CN-23/17

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu dự báo nguy cơ tai biến trượt lở mái dốc dọc các tuyến giao thông trọng điểm miền núi tỉnh Quảng Nam và đề xuất giải pháp ứng phó

Mã số: ĐTĐL.CN-23/17

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình):   

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu sau:

- Đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân và dự báo nguy cơ trượt lở mái dốc dọc các tuyến giao thông trọng điểm miền núi tỉnh Quảng Nam;

- Đề xuất các giải pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do tai biến trượt lở mái dốc dọc các tuyến giao thông trọng điểm vùng nghiên cứu. Các giải pháp này có khả năng áp dụng cho các vùng điều kiện tương tự.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Đỗ Minh Đức

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                                            7.260,0 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH Trung ương:                                                                                                                                          6.534,0 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác (ngân sách SNKH tỉnh Quảng Nam):                                                                                                                            726,0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 22/09/2017

Kết thúc: 22/03/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh
khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Đỗ Minh Đức

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

2

Trần Mạnh Liểu

Phó giáo sư,

Tiến sỹ Khoa học

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

3

Trần Quốc Bình

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

4

Vũ Thanh Hằng

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

5

Phạm Văn Hùng

Tiến sỹ

Viện Địa chất, Viện HL KH&CN VN

6

Huỳnh Đăng Vinh

Thạc sỹ

Trung tâm KH&CN Địa kỹ thuật, Viện KHCN GTVT

7

Trần Đức Tân

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Trường Đại học Phenikaa

8

Giản Quốc Anh

Thạc sỹ

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

9

Đỗ Minh Ngọc

Thạc sỹ

Viện Địa công nghệ và Môi trường

10

Đào Minh Đức

Thạc sỹ

Viện Địa chất, Viện HL KH&CN VN

 

Chi tiết được đăng tải tại đây.

Nguồn: Vụ Phát triển KH&CN địa phương

Lượt xem: 817

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)