Thứ tư, 07/04/2021 15:06 GMT+7

Lấy ý kiến về 44 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6

Triển khai kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được 44 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng, bao gồm: 18 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 26 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước.

Căn cứ quy định tại Điều 20, Nghị định 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đăng tải Danh sách công trình, kèm theo tác giả và báo cáo tóm tắt công trình để lấy ý kiến.

Mọi ý kiến xin gửi về Vụ Thi đua – Khen thưởng, ĐT: 02435560658, Email: tdkt@most.gov.vn.

Trân trọng./.

Tệp đính kèm:

Danh sách hồ sơ

18 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

 26 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước

 

 

 

Nguồn: Vụ Thi đua - Khen thưởng

Lượt xem: 2255

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)