Cuộc thi “Sinh viên với quyền sở hữu trí tuệ” (S&IP) lần thứ hai năm 2021 đã được phát động. Với chủ đề “Từ ý tưởng đến cơ hội kinh doanh”, đây sẽ là sân chơi cho các bạn sinh viên khu vực phía nam thực hiện các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ứng dụng nền tảng công nghệ số.
Ngày 4/3, tại Cục Sở hữu trí tuệ đã diễn ra Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Bảy giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ.
Năm 2020, số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu (bao gồm cả nhãn hiệu quốc gia và nhãn hiệu quốc tế) được kết thúc thẩm định nội dung tăng 12,9% so với năm 2019 , trong đó số văn bằng bảo hộ cấp ra tăng 15,5%.
Năm 2020 là năm đầu tiên Việt Nam tiếp nhận đơn đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp theo Thỏa ước La Hay.
Năm 2020, trong khi số lượng đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của các chủ thể nước ngoài nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ giảm 2% so với năm 2019 thì số lượng đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của các chủ thể Việt Nam tăng 35% so với năm 2019. Đặc biệt, số văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích được cấp năm 2020 tăng 57,3% so với năm 2019.
Công tác thông tin sở hữu công nghiệp được bảo đảm thông qua việc quản lý, phát triển và bảo đảm nguồn thông tin phục vụ cho hoạt động chuyên môn của Cục Sở hữu trí tuệ và đáp ứng nhu cầu tra cứu của công chúng.
Trong thời gian tới, cần đổi mới căn bản cách tiếp cận, đưa sở hữu trí tuệ thực sự trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Xét về bảng xếp hạng toàn cầu, kết quả của Việt Nam trong năm 2020 tiếp tục nổi bật hơn so với các nước đang phát triển.
Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2020. Một trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để thực hiện các mục tiêu Chiến lược đó là “hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội”. Văn hóa sở hữu trí tuệ là gì và phải làm gì để xây dựng văn hóa sở hữu trí tuệ ở Việt Nam? Bài viết đề cập tới một số vấn đề chung liên quan đến khái niệm còn khá mới mẻ này ở Việt Nam.
Năm 2020 ghi nhận thành công của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN lần thứ 37 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành khắp thế giới, bao gồm cả khu vực ASEAN. Đây cũng là năm bản lề trong nhiệm kỳ đầu tiên của Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Nhóm Công tác về Hợp tác sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC). Với trọng trách đó, Việt Nam đã chủ động, tích cực điều phối hoạt động của Nhóm AWGIPC vượt qua khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra nhằm triển khai các hoạt động hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ theo đúng lộ trình và các mục tiêu đã đề ra, đóng góp vào thành công chung của Năm ASEAN Việt Nam 2020. Hãy cùng nhìn lại những dấu ấn của Việt Nam trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ trong năm vừa qua.
Trang: Tiếp Cuối