Thứ hai, 18/05/2020 18:08 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: "Nghiên cứu phát triển hệ thống quan trắc tự động và xử lý môi trường nước nuôi tôm bằng phương pháp kết hợp UV - Điện từ trường – Ozone và phương pháp sinh học", Mã số: ĐTĐL.CN-14/17

a/ Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển hệ thống quan trắc tự động và xử lý môi trường nước nuôi tôm bằng phương pháp kết hợp UV - Điện từ trường – Ozone và phương pháp sinh học

- Mã số: ĐTĐL.CN-14/17

- Kinh phí: 5.500 triệu đồng

- Thời gian thực hiện: 24 tháng (Từ tháng 06/2017 đến tháng 05/2019) và được gia hạn 06 tháng (đến tháng 11/2019) theo Quyết định số 1330/QĐ-BKHCN, ngày 23/5/2019.

- Tổ chức chủ trì: Phòng thí nghiệm trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phạm Ngọc Tuấn

- Các thành viên tham gia chính:

TT

Họ và tên, học hàm học vị

Tổ chức công tác

1

PGS.TS. Phạm Ngọc Tuấn

Phòng thí nghiệm trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống

2

ThS. Trần Đại Nguyên

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM

3

PGS.TS. Lê Thị Kim Phụng

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM

4

PGS.TS. Nguyễn Phú Hòa

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

5

TS. Phan Thanh Lâm

Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản 2

6

ThS. Đoàn Văn Bảy

Viện Nghiên cứu Nuôi Trồng Thủy Sản 2

7

TS. Nguyễn Minh Hà

Trung tâm Phát triển Công nghệ và Thiết bị Công nghiệp Sài Gòn

8

TS. Nguyễn Văn Tường

Trường Đại học Nha Trang

9

TS. Trương Đình Châu

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM

10

TS. Trần Văn Hưng

Phòng thí nghiệm trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống

 

b/ Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Cuối tháng 5 năm 2020, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

c/ Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file kèm theo)

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 738

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)