Thứ tư, 20/05/2020 10:59 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm một số yếu tố hóa học, sinh học trong môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng vùng ven biển, hải đảo miền Bắc và đề xuất biện pháp can thiệp”, mã số: KC.10.06/16-20

Tổng kinh phí thực hiện: 8.950.000.000 đồng (từ ngân sách nhà nước);

Thời gian thực hiện theo hợp đồng: 36 tháng, từ 10/2016 đến 9/2019

Thời gian kéo dài: tháng 3/2020

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Phạm Văn Thức;

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

 

 

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Phạm Văn Thức

Giáo sư, tiến sỹ

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

 

2

Nguyễn Văn Khải

Phó giáo sư, tiến sỹ

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

 

3

Nguyễn Văn Ba

Phó giáo sư, tiến sỹ

Học viện Quân y

4

Hồ Anh Sơn

Phó giáo sư, tiến sỹ

Học viện Quân y

5

Phạm Văn Hán

Phó giáo sư, tiến sỹ

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

 

6

Nguyễn Văn Chuyên

Tiến sỹ

Học viện Quân y

7

Phạm Minh Khuê

Phó giáo sư, tiến sỹ

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

 

8

Đặng Văn Chức

Phó giáo sư, tiến sỹ

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

 

9

Nguyễn Bảo Trân

Tiến sỹ

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

 

10

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Thạc sỹ

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

 

 

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia.

 

Nguồn: Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 644

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)