Thứ tư, 20/05/2020 14:47 GMT+7

Báo cáo tình hình ƯDCNTT, triển khai CPĐT tại các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và Kế hoạch ƯDCNTT giai đoạn 2021-2025

Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) kính đề nghị Quý đơn vị báo cáo tình hình ứng dụng CNTT, triển khai chính phủ điện tử của đơn vị và Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025 theo mẫu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ: https://www.most.gov.vn, mục Thông báo để có cơ sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Đánh giá mức độ ứng dụng CNTT tại các đơn vị trực thuộc Bộ;

- Đánh giá, xếp hạng mức độ phát triển Chính phủ điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Xây dựng Kế hoạch Ứng dụng CNTT năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Vì vậy, đề nghị đơn vị cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác theo mẫu đã được đăng tải.

Văn bản phúc đáp của đơn vị xin gửi về Trung tâm CNTT, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 31/5/2020 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ (đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ hộp thư: phongudcntt@most.gov.vn). Mọi thắc mắc xin liên hệ anh Nguyễn Quốc Việt, điện thoại: 0243 9439061.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị./.


Tệp đính kèm:

Biểu mẫu dành cho các Vụ

Biểu mẫu dành cho các đơn vị ngoài Vụ

 

Nguồn: Trung tâm Công nghệ thông tin

Lượt xem: 1227

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)