Thứ ba, 14/07/2020 08:59 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu phát triển công nghệ khắc laser dùng chế tạo vi cấu trúc quang tử trên cơ sở vật liệu polymer và vật liệu lai hữu cơ - vô cơ định hướng ứng dụng làm cảm biến trong hóa môi trường, Mã số: ĐTĐLCN.01/17

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển công nghệ khắc laser dùng chế tạo vi cấu trúc quang tử trên cơ sở vật liệu polymer và vật liệu lai hữu cơ - vô cơ định hướng ứng dụng làm cảm biến trong hóa môi trường.

- Mã số: ĐTĐLCN.01/17

- Kinh phí: 6.100 triệu đồng

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 6 năm 2020

- Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Quốc Tiến

- Các thành viên tham gia chính:

1. Trần Quốc Tiến

2. Tống Quang Công

3. Vũ Thị Nghiêm

4. Hoàng Thị Khuyên

5. Nguyễn Thanh Hường

6. Nguyễn Trọng Thành

7. Nguyễn Thị Thanh Ngân

8. Nguyễn Thanh Phương

9. Nguyễn Mạnh Hiếu

10. Phạm Thị Liên

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 8 năm 2020, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

 

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 301

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)