Thứ hai, 13/07/2020 14:07 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện dự án KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất các sản phẩm mới từ mật ong và hoa quả”, mã số ĐM.32.DN/17

I. Thông tin chung:

1. Tên dự án KH&CN thuộc Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia:  “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất các sản phẩm mới từ mật ong và hoa quả”, mã số ĐM.32.DN/17

2. Kinh phí thực hiện: 18.280 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 6.686 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 11.594 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 12/2017 đến tháng 6/2020

4 Tổ chức chủ trì: Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Lưu Thị Thuý Huyền

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 7-8/2020.

2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 296

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)