Thứ sáu, 10/07/2020 15:43 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện dự án KH&CN cấp quốc gia "Hoàn thiện quy trình sản xuất giống dừa sáp (Makapuno coconut) bằng công nghệ nuôi cấy cứu phôi trên quy mô công nghiệp", mã số DA.CT-592.19.2017

I. Thông tin chung:

1. Tên dự án KH&CN thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm:  Hoàn thiện quy trình sản xuất giống dừa sáp (Makapuno coconut) bằng công nghệ nuôi cấy cứu phôi trên quy mô công nghiệp, mã số DA.CT-592.19.2017  .

2. Kinh phí thực hiện: 8.985 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.985 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 6.000 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2020

4 Tổ chức chủ trì: Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Anh Đào.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Bích Hồng

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 7-8/2020.

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 308

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)