Thứ năm, 24/01/2019 18:50 GMT+7

Đơn vị thứ 2 được cấp chứng nhận đủ năng lực phân tích dioxin

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường vào ngày 17/1/2019 theo Nghị định số 127/2014/NĐ-CP của Chính phủ (VIMCERTS 229).

Tính đến thời điểm hiện tại, đây là đơn vị thứ hai trong cả nước được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng nhận có đủ năng lực phân tích được 17 cấu tử dioxin/furan trong 9 thành phần môi trường khác nhau. Trung tâm được chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực quan trắc môi trường với tổng số 212 thông số, trong đó bao gồm: nước mặt: 26 thông số; nước dưới đất: 26 thông số; nước mưa: 3 thông số; nước thải: 22 thông số; nước biển: 8 thông số; chất thải: 17 thông số; đất: 16 thông số; bùn: 17 thông số; trầm tích: 7 thông số; không khí xung quanh: 20 thông số; khí thải: 50 thông số.

Đặc biệt trong các thông số được chứng nhận, thông số dioxin/furan trong các môi trường: nước mặt, nước thải, nước ngầm, không khí xung quanh, khí thải, đất, trầm tích, bùn và chất thải là những thông số rất quan trọng. Đánh giá sự phơi nhiễm và tác động của các cấu tử dioxin/furan tác động đến sức khỏe con người là rất cần thiết và yêu cầu của phòng thí nghiệm dioxin/furan cũng đòi hỏi cao về kỹ thuật, trang thiết bị phân tích hiện đại, quy trình lấy mẫu, xử lý mẫu, tay nghề của cán bộ phân tích, điều kiện phòng thí nghiệm… phải đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe.

PGS.TS.NCVC. Nguyễn Quang Trung, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ cho biết, thời gian qua, Trung tâm đã cử các cán bộ có trình độ cao đi đào tạo tại Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Singapore… Bên cạnh đó, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ đã được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đầu tư mạnh mẽ về Phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về dioxin, Phòng thí nghiệm trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường với nhiều trang thiết bị phân tích hiện đại.
 

Hình ảnh các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ làm việc trong Phòng thí nghiệm:
 

Lượt xem: 3815

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)