Tập thể nhà khoa học nữ Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên nhận Giải thưởng Kovalevskaia năm 2020

Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa công bố danh sách cá nhân và tập thể được Giải thưởng Kovalevskaia 2020, trong đó có Tập thể các nhà khoa học nữ Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Ngày 04/03/2021   |Xem tiếp