Trao giải thưởng khoa học công nghệ thanh niên “Quả cầu vàng”

Ngày 6-7, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ thanh niên “Quả cầu vàng” và phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2019.
Ngày 07/07/2020   |Xem tiếp