Thứ ba, 08/06/2021 14:39 GMT+7

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ 10 năm hình thành và phát triển (2011-2021)

Ngày 08 tháng 6 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 890/QĐ-TTg về việc thành lập Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Cục PTTTDN), với chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước về phát triển thị trường công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Lãnh đạo Cục PTTTDN đã luôn quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển đội ngũ, tuyển dụng những cán bộ có kinh nghiệm ở các cơ quan trong và ngoài Bộ về công tác tại Cục; bên cạnh đó luôn quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ nâng cao năng lực trong công tác chuyên môn, cũng như công tác chính trị tư tưởng. Cục PTTTDN luôn phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị khác trong Bộ tổ chức thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ và quản lý nội bộ trong cơ quan, đảm bảo việc vận hành bộ máy tổ chức của Cục được thuận lợi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Kết quả, từ con số ban đầu được thành lập chỉ có 05 người được điều động từ các đơn vị trong và ngoài Bộ về, đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Cục PTTTDN đã lên đến gần 80 người.

Cùng với công tác xây dựng tổ chức bộ máy, công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước được giao Cục đã luôn chủ động triển khai thực hiện; Cục đã chủ trì và tham gia xây dựng nhiều văn bản pháp luật, bao gồm: Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, 07 Nghị định của Chính phủ, 02 Quyết định của Thủ tướng và 09 Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ; tham gia thực hiện, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phát triển thị trường công nghệ, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn đã được Cục tham mưu, ban hành và chỉ đạo tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã phần nào góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển thị trường công nghệ và doanh nghiệp KH&CN, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Công tác tổ chức triển khai, hướng dẫn các chính sách mới ban hành tại các địa phương, viện, trường thường xuyên được triển khai. Cụ thể, trong những năm qua, Cục PTTTDN đã phối hợp với các Sở KH&CN địa phương tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị để phổ biến, tuyên truyền, giải thích cho các doanh nghiệp, các nhà quản lý về chính sách liên quan đến thị trường và DN KH&CN, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ các Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn doanh nghiệp đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước để thành lập DN KH&CN; Hướng dẫn, hỗ trợ các Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện giao các kết quả nghiên cứu cho doanh nghiệp để thành lập DN KH&CN. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cục PTTTDN đã trực tiếp làm việc với nhiều tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp để tìm hiểu những khó khăn vướng mắc trong quá trình đăng ký chứng nhận DN KH&CN cũng như thụ hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước cho các DN KH&CN. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Cục PTTTDN đã cùng với lãnh đạo Sở KH&CN làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, tài nguyên – môi trường của một số địa phương nhằm giải quyết triệt để những trở ngại trong việc thực hiện ưu đãi cho DN KH&CN.

Nhằm hỗ trợ đẩy mạnh phong trào nghiên cứu và hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại các Viện Trường, Cục PTTTDN đã chủ động, tích cực làm việc với nhiều Viện, Trường nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động nghiên cứu trong các tổ chức này. Cục đã phối hợp với một số trường đại học, cao đẳng tổ chức triển lãm giới thiệu các sản phẩm sáng tạo của sinh viên và giảng viên.

Được Lãnh đạo Bộ KH&CN giao chủ trì tổ chức các Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia (Techfest). Qua 06 năm tổ chức TECHFEST, sự kiện đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng khởi nghiệp trong nước và quốc tế, với hàng trăm nghìn lượt người tham dự Techfest; trên 1000 nhà đầu tư, quỹ đầu tư, diễn giả trong nước và quốc tế đã tham gia vào các hoạt động của sự kiện. Triển lãm sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giới thiệu dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp cũng được tổ chức hàng năm với tổng số hơn 900 doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia. Ngoài ra hoạt động kết nối đầu tư, một trong những nội dung quan trọng đã diễn ra liên tục trong suốt sự kiện, thu hút sự quan tâm tham gia của rất nhiều các nhà đầu tư và các doanh nghiệp khởi nghiệp với hàng trăm cuộc kết nối đầu tư, trong đó tổng số tiền quan tâm đầu tư khoảng gần 30 triệu USD. Sự kiện Techfest ngày càng khẳng định được chỗ đứng trong cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài nước, và được các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng khởi nghiệp đánh giá cao.

Trong công tác nghiên cứu thực hiện các đề án, nhiệm vụ khoa học, Cục PTTTDN cũng đã và đang chủ trì thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu trong giai đoạn 2011 - 2021, trong đó có nhiều đề tài đã được nghiệm thu là cơ sở khoa học giúp Cục triển khai xây dựng các văn bản chính sách pháp luật phục vụ công tác phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hoạt động hợp tác quốc tế của Cục PTTTDN đã từng bước phát triển tích cực kể từ khi được thành lập năm 2011 đến nay. Ngoài công tác trao đổi đoàn nhằm học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong lĩnh vực phát triển thị trường và DNKHCN, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Cục đã chủ động ký kết hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế tại Hoa Kỳ, Singapore, Hàn Quốc, Vương Quốc Anh,... và tích cực triển khai những hoạt động chiều sâu gắn với nhiệm vụ chuyên môn nhằm thu hút nguồn lực quốc tế, hình thành và phát triển mạng lưới kết nối của Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực thương mại hóa kết quả nghiên cứu, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Kết quả, sau 10 năm đi vào hoạt động, công tác phát triển thị trường công nghệ, phát triển doanh nghiệp KH&CN, phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã được lan tỏa tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt phong trào khởi nghiệp sáng tạo ở các Trường đại học, cao đẳng phát triển rất sôi động.

Với những nỗ lực và thành tích đã đạt được, Cục PTTTDN đã được Bộ KH&CN và Chính phủ ghi nhận: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ các năm: 2016, 2017, 2018, 2020; Cờ thi đua của Bộ Khoa học và công nghệ năm 2015, 2019 và Cờ thi đua của Chính phủ năm 2015.

Để đạt được những thành tích to lớn đó là nhờ Cục luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của Chính phủ, sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Bộ KH&CN và sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước. Đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng cống hiến hết mình của các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động đã và đang công tác tại Cục trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.

10 năm - khoảng thời gian chưa phải là nhiều nhưng cũng đủ để Cục PTTTDN khẳng định vai trò của mình trong công tác phát triển thị trường công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.


Dưới đây là một số hình ảnh về các hoạt động của Cục PTTTDN:
 


Đồng chí Phạm Văn Diễn, nguyên Cục trưởng Cục PTTTDN cắt băng khánh thành Triển lãm sản phẩm sáng tạo năm 2013     Đồng chí Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục PTTTDN, Khối trưởng Khối thi đua báo cáo tại Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2015
 


Các đồng chí Lãnh đạo Chính phủ và Lãnh đạo Bộ KH&CN  tham quan các gian hàng tại Techfest 2016Hội thảo về xây dựng chính sách “Khuyến khích doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ”Đồng chí Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục PTTTDN báo cáo về một số hoạt động của Cục PTTTDN sau 5 năm ngày thành lậpĐồng chí Bí thư Chi bộ Trần Xuân Đích trao Quết định kết nạp Đảng viên cho Đảng viên mới (Năm 2019)
 


Toàn cảnh Hội thảo về phát triển thị trường công nghệ
Trong sự kiện Hội thảo và Triển lãm sản phẩm sáng tạo có khả năng thương mại hóa tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội năm 2017.

 


Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội nghị và Triển lãm quốc tế Thiết bị và Công nghệ Nông - Lâm - Ngư nghiệp 2017

.

Lễ tổng kết Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ Techfest 2018 tại Đà Nẵng
 


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ngành, thành phố nhấn nút khai mạc Techfest 2020.
 


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt tham quan gian hàng của startup tại phiên khai mạc Techfest 2020.
 


Ảnh lưu niệm tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (Tháng 3/2021)

 

Vì điều kiện của dịch Covid-19 không thể tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Cục PTTTDN, Cục PTTTDN kính mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ và tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, hợp tác và đồng hành của quý vị trong hành trình sắp tới với nhiều thánh thức mới.

Xin trân trọng gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe chân thành nhất về sự quan tâm của các đồng chí Lãnh đạo Bộ, các Đơn vị trong và ngoài Bộ Khoa học và Công nghệ, các viện, trường và doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã và đang công tác tại Cục PTTTDN đã giúp đỡ, gắn bó và đồng hành cùng Cục PTTTDN trong 10 năm qua.

 

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Lượt xem: 730

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)