Thứ ba, 02/03/2021 15:47 GMT+7

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến sử dụng năng lượng tái tạo xử lý nước biển, nước nhiễm mặn thành nước sinh hoạt phục vụ cư dân trên đảo và ven biển, Mã số: KC.09.39/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến sử dụng năng lượng tái tạo xử lý nước biển, nước nhiễm mặn thành nước sinh hoạt phục vụ cư dân trên đảo và ven biển, Mã số: KC.09.39/16-20.

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình):Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”, Mã số: KC.09/16-20

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xây dựng được cơ sở khoa học và đề xuất được công nghệ tiên tiến và quy trình xử lý nước biển, nước nhiễm mặn có sử dụng năng lượng tái tạo

- Xây dựng và áp dụng được hệ thống xử lý nước biển và nước nhiễm mặn có sử dụng năng lượng tái tạo công suất 01 m3/ngày đêm và 10 m3/ngày đêm.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Trần Thị Thu Lan

Ngày, tháng, năm sinh: 18/06/1979                   Nam/ Nữ: Nữ

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên 

Chức vụ: Cán bộ nghiên cứu

Điện thoại:

Tổ chức: 024 3756 9136                                    Mobile: 0983070204

E-mail: thulan180679@yahoo.com

Tên tổ chức đang công tác: Viện Công nghệ môi trường – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Địa chỉ tổ chức: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Địa chỉ nhà riêng: Bt1 C34, Splendora Bắc An Khánh, Hà Nội

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Viện Công nghệ môi trường – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Điện thoại: 024 3756 9136                                         Fax: 024 37911203

E-mail:  vp@ietvn.vn  

Website: www.ietvn.vn

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS. TS. Trịnh Văn Tuyên

Số tài khoản: 3713110002586

Kho bạc nhà nước/Ngân hàng: Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy, Hà Nội

Tên cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Khoa học và Công nghệ

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                            6.100 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:               6.100 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                       0        triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 6 năm 2019

Kết thúc: tháng 11 năm 2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Trần Thị Thu Lan

Tiến sĩ

Viện Công nghệ môi trường

2

Dương Công Hùng

Tiến sĩ

Học viện Kỹ thuật quân sự

3

Nguyễn Kim Thanh

Tiến sĩ

Học viện Kỹ thuật quân sự

4

Phan Đỗ Hùng

Thạc sĩ

Viện Công nghệ môi trường

5

Phạm Thị Hải Thịnh

Tiến sĩ

Viện Công nghệ môi trường

6

Đinh Văn Viện

Thạc sĩ

Viện Công nghệ môi trường

7

Trịnh Văn Giáp

Kỹ sư

Viện Công nghệ môi trường

8

Phan Quang Thăng

Tiến sĩ

Viện Công nghệ môi trường

9

Phùng Đức Hiếu

Thạc sĩ

Viện Công nghệ môi trường

10

Hoàng Lương

Nghiên cứu sinh

Viện Công nghệ môi trường

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, mã số KC.09.39/16-20 (.pdf)

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, mã số KC.09.39/16-20 (.doc)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 312

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)