Thứ ba, 02/03/2021 15:46 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm thiết bị định tuyến tích hợp đa dịch vụ có tính năng bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, mã số: KC.01.24/16-20

1.  Tên:  Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm thiết bị định tuyến tích hợp đa dịch vụ có tính năng bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin

2. Mã số:  KC.01.24/16-20.

3. Kinh phí: 6.670 triệu đồng        

3.1. NSNN: 6.670 triệu đồng         

3.2. Ngoài NSNN: 0

4. Thời gian thực hiện: 18 tháng, 07/2019-12/2020

5. Cq chủ trì: Trường Đại Học Bách Khoa-Đại Học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh       

6. Chủ nhiệm: PGS.TS. Hoàng Trang

7. Thành viên thực hiện chính:     

7.1. PGS.TS. Hoàng Trang

7.2. TS.Trần Hoàng Linh

7.3. ThS. Bùi Quốc Bảo

7.4. TS.Trương Quang Vinh

7.5. TS.Nguyễn Lý Thiên Trường

7.6. ThS. Huỳnh Văn Thịnh

7.7. TS.Trịnh Xuân Dũng

7.8. ThS. Trần Hoàng Quân

7.9. ThS. Phan Võ Kim Anh

7.10. KS. Nguyễn Phan Hải Phú

8. Tổ chức đánh giá, nghiệm thu (dự kiến)

8.1. Thời gian: Tháng 01/2020

8.2. Địa điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: đạt

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:

- Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số: KC.01.24/16-20

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số: KC.01.24/16-20

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 231

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)