Thứ tư, 14/10/2020 17:33 GMT+7

Danh sách các tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN tháng 09 năm 2020

Stt

Tên tổ chức

Cấp mới

Thay đổi, bổ sung

Ghi chú

1

Viện nghiên cứu, đào tạo kinh tế - tài chính

 

x

 

2

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học giáo dục đặc biệt Tâm Đức

x

 

 

3

Viện nghiên cứu tài chính, đầu tư và hợp tác thương mại Đông Nam Á

 

x

 

4

Viện nghiên cứu và đào tạo y khoa liên tục

x

 

 

5

Trung tâm đào tạo công nghệ TT

x

 

 

6

Viện nghiên cứu giáo dục và phát triển nhân lực

 

x

 

7

Trung tâm nghiên cứu bảo vệ động vật nuôi

 

x

 

8

Viện sinh thái học miền nam

 

x

 

9

Trung tâm tư vấn và hỗ trợ nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

 

x

 

10

Văn phòng đại diện IRD

 

x

 

11

Viện khoa học tai, thính học và tiền đình

x

 

 

12

Viện công nghệ sinh học xanh

x

 

 

13

Trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại và kinh tế số

 

x

 

14

Viện kiểm định thiết bị và đo lường

 

x

 

14

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2

 

x

 

16

Viện KHCN giáo dục nguồn mở

x

 

 

17

Trung tâm công nghệ và truyền thông nông nghiệp

x

 

 

18

Học viện ngân hàng

 

x

 

19

Viện nghiên cứu văn hóa Minh Triết

 

x

 

20

Viện ứng dụng công nghệ VIPTAM

 

x

 

21

Viện nghiên cứu pháp luật và kinh tế ASEAN

 

x

 

22

Viện công nghệ hóa học

 

x

 

23

Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý - giáo dục Tài Việt

x

 

 

24

Viện nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao về y - dược học

x

 

 

25

Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tâm lý - giáo dục Ngọc Ân

x

 

 

26

Trung tâm tư vấn và giáo dục hòa nhập Gia An

 

x

 

27

Trung tâm quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên

x

 

 

28

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng năng lượng sinh học

 

x

 

29

Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tâm lý giáo dục Khai Tâm

x

 

 

30

Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng TW

 

x

 

31

Trung tâm nghiên cứu dược liệu Sapa

x

 

 

32

Viện nghiên cứu và bảo tồn văn hóa TNGD Việt Nam

x

 

 

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 699

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)