Thứ tư, 14/10/2020 16:15 GMT+7

Thông báo về việc tạm dừng hoạt động của Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á

Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á được thành lập theo Quyết định số 274/QĐ-LHHVN ngày 26/3/2018 và Quyết định đổi tên số 1116/QĐ-LHHVN ngày 29/10/2018 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp số A-1904, cấp thay đổi lần thứ ba ngày 12/01/2007.

Ngày 13/10/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 989/QĐ-LHHVN ngày 07/10/2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc tạm dừng hoạt động Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á, thời hạn tạm dừng hoạt động 01 năm, từ 01/10/2020 đến 30/9/2021.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 741

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)