Xin hỏi về Lớp bồi dưỡng kỹ sư hạng III

Ngày cập nhật: 12/05/2021

Hỏi :(Nguyễn Ngọc Hạnh - hanh74867@gmail.com)

Hiện tại, tôi đang sống tại TPHCM. Tôi muốn hỏi về thời gian mở lớp bồi dưỡng kỹ sư hạng III tại TPHCM hay các tỉnh ở phía Nam, để tôi đăng ký tham gia lớp học. Trân trọng cảm ơn.

Trả lời :

Kính gửi độc giả Nguyễn Ngọc Hạnh,

Ngày 26/02/2021, Lãnh đạo Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã có Công văn số 111/HVKHCN về đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2021 (file CV và mẫu danh sách đăng ký kèm theo, địa điểm đăng ký: khu vực Miền Bắc học tại thành phố Hà Nội, khu vực phí Nam học tại thành phố Hồ Chí Minh) hoặc có thể xem tại link sau:

http://visti.gov.vn/dang-ky-tham-du-cac-lop-boi-duong-theo-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-khcn-nam-2021/

Độc giả Nguyễn Ngọc Hạnh có nhu cầu đăng ký tham dự lớp học Bồi dưỡng kỹ sư hạng 3 có thể truy cập vào website của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: www.most.gov.vn; website của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tại địa chỉ: www.visti.gov.vn, để có hướng dẫn chi tiết và sớm gửi công văn đăng ký nhu cầu tới Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, địa chỉ 38 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Căn cứ Công văn đăng ký nhu cầu của Anh/Chị, Học viện sẽ thông tin đến Anh/Chị khi có lịch khai giảng theo thông tin đã đăng ký trên Công văn. 

Trân trọng cảm ơn!

Tệp đính kèm:

- Công văn và mẫu danh sách đăng ký

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (VISTI)