Đào tạo/ bồi dưỡng

Ngày cập nhật: 23/04/2021

Hỏi :(Trần Tất Trỉ - Tattritran@gmail.com)

Xin đăng ký học bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KHCN theo công văn số 111/HVKHCN ngày 26/02/2021

Trả lời :

Kính gửi độc giả Trần Tất Trỉ,

Ngày 26/02/2021, Lãnh đạo Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã có Công văn số 111/HVKHCN về đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2021 (file CV và mẫu danh sách đăng ký kèm theo, địa điểm đăng ký: khu vực Miền Bắc học tại thành phố Hà Nội, khu vực phí Nam học tại thành phố Hồ Chí Minh) hoặc có thể xem tại link sau:

http://visti.gov.vn/dang-ky-tham-du-cac-lop-boi-duong-theo-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-khcn-nam-2021/

Độc giả Trần Tất Trỉ có nhu cầu đăng ký tham dự lớp học Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KHCN có thể truy cập vào website của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: www.most.gov.vn; website của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tại địa chỉ: www.visti.gov.vn, để có hướng dẫn chi tiết và gửi công văn đăng ký nhu cầu tới Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, địa chỉ 38 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Căn cứ Công văn đăng ký nhu cầu của Anh/Chị, Học viện sẽ thông tin đến Anh/Chị khi có lịch khai giảng theo thông tin đã đăng ký trên Công văn. 

Trân trọng cảm ơn!

 

Tệp đính kèm:

- Công văn và mẫu danh sách đăng ký

 

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (VISTI)