Hỏi về lớp về dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng 3 năm 2020

Ngày cập nhật: 20/08/2020

Hỏi :(Nguyễn Văn Sang - hello.vansang@gmail.com)

Hiện tại tôi đang công tác ở Hà Nội và có nhu cầu theo học lớp này. Cho tôi hỏi là tôi phải đăng ký như thế nào và khi nào thì có lớp ạ. Tôi xin cảm ơn

Trả lời :

Kính gửi độc giả Nguyễn Văn Sang,

Ngày 20/02/2020, lãnh đạo Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã có Công văn số 62/HVKHCN về đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2020, có thể xem tại:

Đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2020

Độc giả Văn Sang có nhu cầu đăng ký tham dự  lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2020 có thể truy cập vào website của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: [http://www.most.gov.vn;%20website]www.most.gov.vn; website của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tại địa chỉ: www.visti.gov.vn, để có hướng dẫn chi tiết và gửi công văn đăng ký tham dự về Học viện. Căn cứ Công văn đăng ký nhu cầu của Anh/Chị, Học viện sẽ thông tin đến Anh/Chị khi có lịch khai giảng theo thông tin đã đăng ký trên Công văn.

Trân trọng cảm ơn!

 

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (VISTI)

38 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Tel: 024.38265451; Fax: 024.38252873

Email: hvkcd@most.gov.vn