Viện công nghệ adn và phân tích di truyền genlab

Ngày cập nhật: 29/09/2019

Hỏi :(Trần phương thảo - nmh1609@gmail.com.vn)

Bộ mình có cấp phép hoạt động cho viện công nghệ adn và phân tích di truyền genlab không?

Trả lời :

Chào bạn Trần Phương Thảo,
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Viện Công nghệ ADN và Phân tích di truyền là tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đã thực hiện đăng ký hoạt động và được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN số A-1889 lần đầu ngày 12/3/2018, thay đổi, bổ sung ngày 03/10/2018.
Trân trọng./