Thứ ba, 09/04/2013 11:22 GMT+7

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu CP-1A và CP-2

GÓI THẦU CP-1A: PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CHÍNH

- Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc

- Tên gói thầu: CP-1A: Phát triển hạ tầng chính.

- Tên dự án: Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc.

- Nguồn vốn: Vốn vay ODA Nhật Bản

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế, có sơ tuyển.

- Thời gian phát hành HSMST: Từ 9:00 ngày 05/4/2013 đến 10:00 ngày 30/5/2013, trong giờ làm việc hành chính.

- Giá bán HSMST: 100(USD) hoặc 2.000.000(VNĐ). Bên mời thầu chỉ nhận HSDST từ các nhà thầu (hoặc ít nhất một thành viên Liên danh) có tên trong danh sách mua HSMST.

- Địa điểm phát hành HSMST: Văn phòng Ban Quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc, Km29 đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội.

- Địa điểm nhận HSDST: Văn phòng Ban Quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc, Km29 đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội.

- Thời điểm đóng sơ tuyển: 10:00 ngày 30/5/2013.

HSDST sẽ được mở công khai vào lúc 10:30 ngày 30/5/2013 tại Văn phòng Ban Quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc, Km29 đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội.

Ban Quản lý dự án PTCSHT Khu CNC Hòa Lạc kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDST tới tham dự lễ mở HSDST vào thời gian và địa điểm nêu trên.

GÓI THẦU CP-2: NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI

- Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc

- Tên gói thầu: CP-2: Nhà máy xử lý nước thải.

- Tên dự án: Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc.

- Nguồn vốn: Vốn vay ODA Nhật Bản

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế, có sơ tuyển.

- Thời gian phát hành HSMST: Từ 9:00 ngày 05/4/2013 đến 14:00 ngày 30/5/2013, trong giờ làm việc hành chính.

- Giá bán HSMST: 100(USD) hoặc 2.000.000(VND). Bên mời thầu chỉ nhận HSDST từ các nhà thầu (hoặc ít nhất một thành viên Liên danh) có tên trong danh sách mua HSMST.

- Địa điểm phát hành HSMST: Văn phòng Ban Quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc, Km29 đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội.

- Địa điểm nhận HSDST: Văn phòng Ban Quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc, Km29 đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội.

- Thời điểm đóng sơ tuyển: 14:00 ngày 30/5/2013.

HSDST sẽ được mở công khai vào lúc 14:30 ngày 30/5/2013 tại Văn phòng Ban Quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc, Km29 đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội.

Ban Quản lý dự án PTCSHT Khu CNC Hòa Lạc kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDST tới tham dự lễ mở HSDST vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Lượt xem: 699

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)