Thứ sáu, 26/10/2012 11:23 GMT+7

Thông báo mời thầu Gói thầu Xây dựng phòng máy chủ, đầu tư trang thiết bị hệ thống, cài đặt và tích hợp mạng cho Phòng máy chủ

- Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Tên Gói thầu: Xây dựng phòng máy chủ, đầu tư trang thiết bị hệ thống, cài đặt và tích hợp mạng cho Phòng máy chủ.

- Tên Dự án: Dự án Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: từ 09h00 ngày 05/11/2012 đến trước thời điểm đóng thầu vào lúc 14h30 ngày 20/11/2012 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý Dự án Bộ Khoa học và Công nghệ, Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội; Tel.: 04.35564706; (Người liên lạc trực tiếp: anh Hoàng Minh Tuấn, mobile: 0989058981).

- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý Dự án Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội; Tel.: 04.35564706.

- Thời điểm đóng thầu: vào lúc 14h30 ngày 20/11/2012.

- Bảo đảm dự thầu: 990.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm chín mươi triệu đồng chẵn) bằng Giấy bảo lãnh dự thầu do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 15h00 ngày 20/11/2012 tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ban Quản lý Dự án Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Bùi Đắc Phúc

Lượt xem: 695

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)