Thứ năm, 22/04/2021 17:06 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu đề xuất phương án phối hợp vận hành điều tiết nước hợp lý các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên sông Cả phục vụ cấp nước và phòng chống lũ cho hạ du”, Mã số: ĐTĐL.CN-38/18

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất phương án phối hợp vận hành điều tiết nước hợp lý các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên sông Cả phục vụ cấp nước và phòng chống lũ cho hạ du”, Mã số: ĐTĐL.CN-38/18

- Kinh phí từ ngân sách SNKH: 5.600 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: Từ tháng 10/2018 – 3/2021.

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Quy hoạch Thủy lợi

    Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lương Ngọc Chung

- Các thành viên tham gia chính:

Số TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Lương Ngọc Chung

Viện Quy hoạch Thủy lợi

2

ThS. Phạm Công Thành

Viện Quy hoạch Thủy lợi

3

PGS. TS. Nguyễn Văn Tuấn

Viện Quy hoạch Thủy lợi

4

PGS. TS. Bùi Nam Sách

Viện Quy hoạch Thủy lợi

5

Ths. NCS. Bùi Tuấn Hải

Viện Quy hoạch Thủy lợi

6

KS. Nguyễn Xuân Sơn

Đoàn QHNN&TL Nghệ An

7

ThS. Nguyễn Xuân Phùng

Viện Quy hoạch Thủy lợi

8

ThS.NCS. Hà Thanh Lân

Viện Quy hoạch Thủy lợi

9

ThS. Phan Tuấn Phong

Viện Quy hoạch Thủy lợi

10

ThS. Nguyễn Nguyên Hoàn

Viện Quy hoạch Thủy lợi

11

ThS. Lê Thanh Hà

Viện Quy hoạch Thủy lợi

12

ThS. Lê Thị Mai

Viện Quy hoạch Thủy lợi

13

ThS. Nguyễn Thị Hương Lan

Viện Quy hoạch Thủy lợi

14

ThS.Trần Thị Nhung

Viện Quy hoạch Thủy lợi

15

ThS. Trần Thị Lê Thanh

Viện Quy hoạch Thủy lợi

16

ThS. Nguyễn Vân Anh

Viện Quy hoạch Thủy lợi

17

ThS. Ngô Bá Thịnh

Viện Quy hoạch Thủy lợi

18

ThS. Lê Thị Tươi

Viện Quy hoạch Thủy lợi

19

KS. Phạm Ngọc Hùng

Viện Quy hoạch Thủy lợi

20

KS. Ngô Hữu Trung

Viện Quy hoạch Thủy lợi

21

ThS. Trần Văn Tuyền

Viện Quy hoạch Thủy lợi

22

ThS. Phạm Đoàn Hùng

Viện Quy hoạch Thủy lợi

23

KS. Đinh Văn Linh

Ban Quản lý Trung Ương các dự án thủy lợi CPO

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Tháng 5/2021 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: ĐTĐL.CN-38/18

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1749

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)