Thứ năm, 25/03/2021 15:05 GMT+7

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư thuộc Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP)

Thực hiện Quyết định số 585/QĐ-BKHCN ngày 24/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục gồm 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn (Quyết định được đính kèm theo thông báo này), Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư, Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Chi tiết xin xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo quy định và biểu mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên; Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015.

Thông tin liên quan đến Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP) xin tham khảo tại website: www.the-easia.org.

3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được niêm phong và gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: trước 17 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2021.

Bộ Khoa học và Công nghệ xin trân trọng thông báo./.

Tệp đính kèm:

- Quyết định số 585/QĐ-BKHCN ngày 24/3/2021

Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế

Lượt xem: 1274

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)