Thứ năm, 25/03/2021 10:05 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu giải pháp khoa học và công nghệ tổng hợp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất lạc ở vùng đất khô hạn tại Bắc Giang và một số tỉnh phía Bắc, mã số: ĐTĐL.CN-06/2016

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đề tài: “Nghiên cứu giải pháp khoa học và công nghệ tổng hợp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất lạc ở vùng đất khô hạn tại Bắc Giang và một số tỉnh phía Bắc”.

Mã số: ĐTĐL.CN-06/2016

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Mục tiêu tổng quát:

Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất lạc ở vùng đất khô hạn bằng gói kỹ thuật tổng hợp tại tỉnh Bắc Giang và một số tỉnh phía Bắc.

- Mục tiêu cụ thể:

    + Có 02 giống lạc đạt năng suất trên 3,5 tấn/ha, tỷ lệ nhân/quả đạt trên 70%, hàm lượng dầu đạt trên 50%, có khả năng chịu hạn khá phù hợp với điều kiện canh tác của các vùng khô hạn tỉnh Bắc Giang và một số tỉnh phía Bắc. Trong đó, có ít nhất 01 giống được công nhận chính thức và ít nhất 01 giống được công nhận sản xuất thử.

     + 03 quy trình kỹ thuật tổng hợp phù hợp với giống mới cho 3 vùng sinh thái (Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Tĩnh) được công nhận cấp cơ sở.

      + 03 mô hình sản xuất lạc áp dụng các kết quả của đề tài với quy mô 05ha/1 mô hình đạt năng suất trên 3,5 tấn/ha, hiệu quả kinh tế tăng tối thiểu 15% so với sản xuất đại trà.

3. Chủ nhiệm Đề tài/Dự án:    TS. Đồng Thị Kim Cúc

4. Tổ chức chủ trì thực hiện Đề tài/Dự án: Viện Di truyền Nông nghiệp – Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

5. Kinh phí và sử dụng kinh phí:

Tổng số kinh phí thực hiện:     6.450,00  triệu đồng, trong đó:

     + Kinh phí hỗ trợ từ NSNN: 5.990,0 triệu đồng

6. Thời gian thực hiện đề tài:

- Theo Hợp đồng đã ký kết: 06/2016 đến tháng  05/2020)

- Thực tế thực hiện: 06/2016 đến tháng  03/2021

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:


Số

TT

Tên cá nhân đăng ký theo Thuyết minh

Tên cá nhân đã tham gia thực hiện

Cơ quan công tác

1

TS. Đồng Thị Kim Cúc

TS. Đồng Thị Kim Cúc

Viện Di truyền Nông nghiệp

2

ThS. Phan Thanh Phương

ThS. Phan Thanh Phương

Viện Di truyền Nông nghiệp

3

KSC. Lê Thanh Nhuận

KSC. Lê Thanh Nhuận

Viện Di truyền Nông nghiệp

4

PGS. TS. Phạm Văn Cường

Th.S Nguyễn Thanh Loan

Viện Di truyền Nông nghiệp

5

TS. Trần Thị Trường

KS. Nguyễn Đức Cương

Viện Di truyền Nông nghiệp

6

ThS. Nguyễn Xuân Thu

ThS. Nguyễn Xuân Thu

Trung tâm NC & PT Đậu Đỗ

7

PGS.TS. Lê Hùng Lĩnh

PGS. TS. Trần Đăng Khánh

Viện Di truyền Nông nghiệp

8

ThS. Nguyễn Đức Kiên

KS. Mai Thị Hồng Hạnh

Viện Di truyền Nông nghiệp

9

ThS.Phạm Thị Mai

ThS.Phạm Thị Mai

Viện Di truyền Nông nghiệp

10

KS. Nguyễn Văn Quang

ThS. Nguyễn Văn Quang

Viện Di truyền Nông nghiệp

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, mã số: ĐTĐL.CN-06/2016 (.pdf)

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, mã số: ĐTĐL.CN-06/2016 (.doc)

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1078

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)