Thứ hai, 19/10/2020 11:43 GMT+7

Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống nguồn gen cá Chày mắt đỏ (Squaliobarbus curriculus Richardson, 1846) tại một số tỉnh phía Bắc

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống nguồn gen cá Chày mắt đỏ (Squaliobarbus curriculus Richardson, 1846) tại một số tỉnh phía Bắc

Thuộc: Nhiệm vụ quỹ gen.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Hoàn thiện được quy trình công nghệ sản xuất giống nguồn gen cá chày mắt đỏ phù hợp với các tỉnh phía Bắc, với các chỉ tiêu: Tỷ lệ nuôi vỗ cá bố mẹ thành thục đạt > 80%; Tỷ lệ cá đẻ đạt > 80%; Ương từ cá bột thành cá hương tỷ lệ sống đạt > 50%; Uơng từ cá hương lên cá giống: Tỷ lệ sống đạt > 70%. Đào tạo 6 kỹ thuật viên

- Xây dựng đàn cá chày bố mẹ: Số lượng 600 con, cỡ cá ≥ 1,1 kg/con, tỷ lệ đực cái 1:1.

- Sản xuất được 2.000.000 con cá chày mắt đỏ giống đồng đều về kích thước, sạch bệnh, cỡ cá 6,0 - 8,0 cm/con.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Vũ Đình Thịnh

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Đông Bắc

5. Tổng kinh phí thực hiện: 7.374,0 triệu đồng, trong đó:

+ Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 3.670,0 triệu đồng.

+ Kinh phí từ các nguồn khác: 3.704,0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Từ 10/2017

Kết thúc: Tháng 9/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

 

1

ThS. Vũ Đình Thịnh

 

Nghiên cứu viên; Thạc sĩ

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Đông Bắc

 

2

Nguyễn Tất Đắc

 

Nghiên cứu viên; Kỹ sư

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Đông Bắc

 

3

Vũ Khắc Tùng

Nghiên cứu viên; Kỹ sư

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Đông Bắc

 

4

Lê Văn Thắng

 

Nghiên cứu viên; Thạc sĩ

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Đông Bắc

 

5

Trần Quang Tú

Nghiên cứu viên; Kỹ sư

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Đông Bắc

 

6

Nguyễn Quang Tính

 

Nghiên cứu viên; Tiến sĩ

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Đông Bắc

 

7

Nguyễn Thị Nụ

Nghiên cứu viên; Kỹ sư

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Đông Bắc

 

8

 

Nguyễn Duy Luật

 

Nghiên cứu viên; Kỹ sư

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Đông Bắc

 

9

Phạm Thị Duyên

Nghiên cứu viên; Kỹ sư

Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Thống Nhất tại xã Thống Nhất

 

10

Trần Viết Vinh

Nghiên cứu viên; Thạc sĩ

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm vụ

- Tháng 11/2020 tại Trụ sở Bộ KH&CN, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết trong file đính kèm

Báo cáo tự đánh giá Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia.

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 157

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)