Thứ năm, 31/10/2019 16:08 GMT+7

Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2019 và dự kiến kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020,

Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT và Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020, Trung tâm CNTT đề nghị Quý đơn vị cung cấp các nội dung sau:

1. Rà soát và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, dự án mà Quý đơn vị được giao tại Quyết định số 3891/QĐ-BKHCN ngày 21/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019 theo biểu mẫu.

2. Rà soát và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, dự án mà Quý đơn vị được giao tại Quyết định số 3903/QĐ-BKHCN ngày 07/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016-2020 theo biểu mẫu.

3. Cung cấp thông tin, số liệu về các chỉ tiêu trong Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016-2020 theo biểu mẫu.

4. Báo cáo kết quả thực hiện Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2019 và dự kiến Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2020 theo biểu mẫu.

Văn bản trả lời của Quý đơn vị gửi về Trung tâm CNTT, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 19/11/2019 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ (đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ: phongudcntt@most.gov.vn; chi tiết xin liên hệ chị Mai Thanh Huyền, điện thoại 024.39439061).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.


Tệp đính kèm:

Công văn số 287/CV-TTCNTT

Biểu mẫu

 

 

Nguồn: Trung tâm Công nghệ thông tin

Lượt xem: 4628

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)