Thứ sáu, 20/11/2020 11:39 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Hoàn thiện và ứng dụng quy trình sản xuất giống, thâm canh bơ, bưởi, cam, hoa lan Hồ Điệp và liên kết tiêu thụ sản phẩm quy mô hàng hóa ở một số tỉnh phía Bắc, mã số DA.CT - 592.20.2017

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Hoàn thiện và ứng dụng quy trình sản xuất giống, thâm canh bơ, bưởi, cam, hoa lan Hồ Điệp và liên kết tiêu thụ sản phẩm quy mô hàng hóa ở một số tỉnh phía Bắc, mã số DA.CT - 592.20.2017.

2. Tổng kinh phí thực hiện8.100 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.900 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 4.200 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 9 năm 2017

Kết thúc: Tháng 9 năm 2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Lê Tất Khương

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ:

Thời gian: tháng 12 năm 2020

Địa điểm Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 341

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)