Thứ hai, 26/10/2020 10:28 GMT+7

Trả lời đề xuất, kiến nghị của địa phương

    Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố

Trong thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được một số kiến nghị, đề xuất, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở các địa phương, nhiều vấn đề đã được các đơn vị chức năng của Bộ và Bộ trưởng trả lời, hướng dẫn trực tiếp tại Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) toàn quốc năm 2020 tổ chức bằng hình thức trực tuyến ngày 29/5/2020. Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành văn bản số 1620/TB-BKHCN ngày 5/6/2020 thông báo kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị này. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số vấn đề cần được làm rõ, hướng dẫn cụ thể hơn cho các địa phương thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Dưới đây là tổng hợp những nhóm vấn đề kiến nghị của địa phương và ý kiến của Bộ KH&CN.

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

- Công văn số 3062/BKHCN-ĐP ngày 09/10/2020 (.pdf)

- Công văn số 3062/BKHCN-ĐP ngày 09/10/2020 (.doc)

Nguồn: Vụ Phát triển KH&CN địa phương

Lượt xem: 311

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)