Thứ sáu, 24/07/2020 14:49 GMT+7

Thông báo phê duyệt “Danh mục đề tài NCCB trong KHTN&KT được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2020 – đợt 1”

Ngày 23/7/2020, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục 178 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật được Quỹ tài trợ năm 2020-đợt 1 (Quyết định số 103/QĐ-HĐQL- NAFOSTED ngày 20/7/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ). Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây:

STT

Lĩnh vực

Số lượng đề tài được tài trợ

1

Toán học

15

2

KH Thông tin & Máy tính

15

3

Vật lý

51

4

Hóa học

31

5

Khoa học Trái đất và Môi trường

16

6

Khoa học Sự sống – Sinh học Nông nghiệp

18

7

Cơ học

22

8

Khoa học Sự sống – Y sinh Dược học

10

 

Tổng số

178

 Sau khi Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt kinh phí các đề tài thuộc Danh mục nêu trên, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa thuyết minh và ký hợp đồng (dự kiến trong tháng 9/2020).

Danh sách các đề tài được phê duyệt tải tại đây.

Nguồn: Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia

Lượt xem: 765

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)