Ngày 13/1, tại Hà Nội đã diễn ra buổi nghiệm thu Đề tài độc lập cấp quốc gia 2018 - 2021 “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” với mã số ĐTĐLXH.11/18 do Ban Dân vận Trung ương chủ trì.
Ngày 15/01/2021  | Xem tiếp
Trong giai đoạn 2016-2020, nhiều kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng được ứng dụng, phát huy hiệu quả trong thực tiễn, hỗ trợ cho phát triển kinh tế - xã hội. Những đóng góp này một lần nữa có thể khẳng định vai trò cốt lõi của khoa học và công nghệ đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và kinh tế dân sinh là hết sức quan trọng.
Ngày 15/01/2021  | Xem tiếp
Sáng ngày 13/01/2021, tại Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ - Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã có buổi làm việc với UBND huyện Lương Sơn về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và các nội dung liên quan.
Ngày 14/01/2021  | Xem tiếp
Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPLATFORM) do Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (VIPRI) phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (IP VIETNAM), Công ty Cổ phần ứng dụng khoa học và công nghệ (MITEC) và các đối tác thiết kế, xây dựng trong khuôn khổ Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020. Nền tảng IPPLATFORM đang được VIPRI vận hành, cho phép doanh nghiệp truy cập, khai thác miễn phí trên www.ipplatform.gov.vn. Nền tảng IPPLATFORM là công cụ hỗ trợ tạo dựng, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp.
Ngày 13/01/2021  | Xem tiếp
Việc sửa đổi các quy định pháp luật trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ góp phần đưa Sở hữu trí tuệ thành công cụ nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, là động lực của kinh tế tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước. Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc tại Hội thảo tham vấn về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội vào sáng 12/01.
Ngày 13/01/2021  | Xem tiếp
Trên con đường tạo ra những cái mới và đưa nhiều kết quả nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực vào đời sống kinh tế xã hội của đất nước, ngành KH&CN cần có những cơ chế tài chính mới để có thể khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào KH&CN cũng như đặt niềm tin vào khoa học nước nhà.
Ngày 13/01/2021  | Xem tiếp
Ngày 12/01/2021, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo "Tham vấn về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ” nhằm lấy ý kiến về các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT).
Ngày 13/01/2021  | Xem tiếp
Ngày 28/12/2020, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 4918/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý số 00099 cho măng tre Bát Độ Yên Bái. Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.
Ngày 12/01/2021  | Xem tiếp
Tại Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH), TS. Đinh Hữu Phí - Cục trưởng Cục SHTT cho rằng hợp tác sẽ giúp IUH phát triển năng lực tạo lập và khai thác tài sản trí tuệ, gia tăng số đơn đăng ký bảo hộ về SHTT và tăng hợp đồng chuyển giao công nghệ.
Ngày 09/01/2021  | Xem tiếp
Sáng 8/1, tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) phối hợp cùng Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HanoiSME) và công ty Trách nhiệm hữu hạn Uniscan (Uniscan) tổ chức Diễn đàn chuyển giao công nghệ, xúc tiến đầu tư và kết nối thị trường quốc tế VCIC Connect với chủ đề “Hải quan thông minh và các giải pháp hiện đại hóa cảng”.
Ngày 09/01/2021  | Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :