Mẫu báo cáo hoạt động nhập khẩu phương tiện đo

Ngày cập nhật: 11/09/2020

Hỏi :(Lê Ngọc Điệp - diep@vanbaophat.com)

Kính thưa Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Công ty TNHH Vạn Bảo Phát đã được Quý Tổng Cục phê duyệt 6 mẫu đồng hồ nước. Trong quyết định phê duyệt Quý Tổng Cục có yêu cầu Công ty lập báo cáo hoạt động nhập khẩu phương tiện đo gửi về tổng cục hàng năm. Xin Quý Tổng Cục hướng dẫn Công ty về mẫu biểu báo cáo, cách thức và địa chỉ gửi báo cáo. Xin chân thành cảm ơn. Lê Ngọc Điệp Kế toán Công ty TNHH Vạn Bảo Phát

Trả lời :

Kính gửi: Độc giả Lê Ngọc Điệp

Về vấn đề này, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KH&CN có ý kiến như sau:

Tại Khoản 7 Điều 23 Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã quy định định kỳ hằng năm trước ngày 31 tháng 3 hoặc đột xuất theo yêu cầu quản lý, cơ sở sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo lập báo cáo hoạt động sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo gửi về Tổng cục, không quy định cụ thể về mẫu biểu báo cáo.
Báo cáo của Công ty cần có một số nội dung chính như sau:
1. Thời gian nhập khẩu phương tiện đo (từ thời điểm báo cáo gần nhất trước đó đến thời lập báo cáo).
2. Tên phương tiện đo nhập khẩu, số lượng nhập khẩu, số lượng tiêu thụ/sử dụng phương tiện đo.
3.Tình hình khiếu nại (nếu có).
Cách thức và địa chỉ gửi:
Công ty gửi báo cáo (bản giấy hoặc file điện tử) về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 0243.7911632; Fax: 0243.7911595; Email: bandoluong@tcvn.gov.vn.

Trân trọng.