Thứ hai, 23/11/2020 15:47 GMT+7

Thông báo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN: Cơ sở khoa học và các giải pháp phát triển bền vững các khu kinh tế ven biển Việt Nam, Mã số: KC.09.27/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Tên nhiệm vụ: “Cơ sở khoa học và các giải pháp phát triển bền vững các khu kinh tế ven biển Việt Nam”.

Mã số: KC.09.27/16-20

Thuộc:

- Chương trình (tên, mã số chương trình): “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”,  Mã số: KC.09/16-20.

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

-  Xác lập được cơ sở lý luận, thực tiễn và đánh giá được các tiêu chí phát triển bền vững các khu kinh tế ven biển trên Thế giới; bài học kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam.

-  Đánh giá được thực trạng về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường, tai biến thiên nhiên các khu kinh tế ven biển Việt Nam và 03 khu kinh tế nghiên cứu điểm: Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng), Chân Mây – Lăng Cô (Thừa Thiên Huế), Phú Quốc (Kiên Giang).

-  Đánh giá được thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và quản trị theo quan điểm phát triển bền vững các khu kinh tế ven biển Việt Nam và 03 khu kinh tế nghiên cứu điểm: Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng), Chân Mây – Lăng Cô (Thừa Thiên Huế), Phú Quốc (Kiên Giang).

-  Đề xuất được các giải pháp phát triển bền vững các khu kinh tế ven biển Việt Nam.

-  Mô hình và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững cho 03 khu kinh

tế nghiên cứu điểm: Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng), Chân Mây – Lăng Cô (Thừa Thiên Huế), Phú Quốc (Kiên Giang).

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phạm Văn Thanh

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Hội Địa chất Biển Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                           5.100  triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:            5.100  triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                       0   triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 7 năm 2018

Kết thúc: Tháng 12 năm 2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

TS. Phạm Văn Thanh

Tiến sĩ

Hội địa chất biển Việt Nam

2

ThS. Phạm Thị Tám Hương

Thạc sĩ

Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển bền vững

3

TS. Hoàng Khắc Lịch

Tiến sĩ

Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội

4

TS. Nguyễn Văn Niệm

Tiến sĩ

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

5

  PGS.TS. Nguyễn Trọng Tín

Phó giáo sư – Tiến sĩ

Hội Địa chất Dầu khí VN

6

TS. Trịnh Thế Hiếu

Tiến sĩ

Hội Địa chất biển Việt Nam

7

TS. Nguyễn Văn Quý

Tiến sĩ

Hội Địa chất biển Việt Nam

8

TS. Đặng Hoài Nhơn

Tiến sĩ

Hội Địa chất biển Việt Nam

9

TS. Đậu Hiển

Tiến sĩ

TTNC Kinh tế Môi trường và Biến đổi khí hậu

10

ThS. Đào Hương Giang

Thạc sĩ

TTNC Kinh tế Môi trường và Biến đổi khí hậu

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải trong tệp đính kèm.

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (.pdf)

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (.doc)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 318

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)