chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

Tên dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng các sản phẩm công nghệ sinh học để Tổ chức sản xuất và Tiêu thụ sản phẩm Rau an toàn tại Vĩnh Phúc

Mục tiêu: Xây dựng chuyển giao quy trình và nâng cao năng lực của người dân trong việc thực hiện Quy trình ứng dụng các sản phẩm công nghệ sinh học nhằm thúc đẩy sản xuất rau an toàn tại tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Nội dung:

-         Xây dựng chuyển giao công nghệ 11 quy trình sản xuất rau an toàn theo VietGap

-         Xây dựng 3 mô hình sản xuất rau an toàn cho 3 nhóm rau (rau ăn lá ngắn ngày, rau dài ngày và rau ăn quả)

-         Tổ chức tiêu thụ sản phẩm cho 60ha rau an toàn

-         Tập huấn kỹ thuật nâng cao trình độ cho cán bộ kỹ thuật cơ sở.

-         Tiến hành chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ rau an toàn

Kết quả đạt được:

-         Kết quả xây dựng mô hình rau ăn lá ngắn ngày ( cải xanh, rau muống, cải thảo): Đã  thực hiện được 20,9/20.5ha vượt kế hoạch giao là 0,4ha, sản lượng mô hình đạt 506,7 tấn vượt kế hoạch được giao 56,7ha.

-         Kết quả mô hình và chuyển giao quy trình rau ăn lá dài ngày (Bắp cải, Súp lơ, Su hào): Diện tích mô hình đạt theo kế hoạch đề ra 10,5ha, sản lượng đạt 369,7 tấn vượt 9,7 tấn

-         Kết quả xây dựng mô hình và chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất rau ăn quả  ( Cà chua, Dưa chuột, Bí xanh, Bí ngô, Đậu trạch): Diện tích cây trồng đều đạt đủ và vượt kế hoạch, năng suất vượt kế hoạch đề ra; Cà chua 45,5/30 tấn vượt 15,5 tấn/ha, các cây trồng khác đều đạt theo chỉ tiêu đề ra, sản lượng trong mô hình đạt 1017,7 tấn vượt 132,7 tấn.

-         Thực hiện đủ 11 loại rau trên diện tích 60ha với sản lượng thu được 1894,3 tấn đạt 109,18% vượt kế hoạch 159,3 tấn.

-         Tập huấn được 16 lượt cán bộ kỹ thuật cơ sở và 600 lượt bà con nông dân

Hiệu quả kinh tế - xã hội:

Trong 3 năm xây dựng mô hình sản xuất trên diện tích 60ha đã đem lại những kết quả rõ rệt cho người nông dân và là bước đệm cho người trồng rau, tạo công ăn việc làm cho chính những người nông dân trong vùng dự án, ngoài ra Dự án đã tạo ra thương hiệu rau an toàn Sao Mai được quảng bá rộng rãi tại Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận.

Trang trước

Bookmark and Share