chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

Tên dự án: Xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ các loại Nấm tại Kiên Giang

Mục tiêu:

-         Đào tạo đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên, công nhân nắm vững những quy trình công nghệ

-         Hình thành một cơ sở nhân giống cấp I, II và III công suất 50 tấn giống

-         Xây dựng các mô hình nhân giống tập trung và mô hình nông hộ

-         Chuyển giao quy trình sản xuất giống và nuôi trồng 05 loại nấm: nấm Rơm, Bào Ngư, Mộ nhĩ, Linh chi, Trân châu

Nội dung:

-         Đào tại chỗ 4-5 kỹ thuật viên có trình độ kỹ thuật tốt về chuyển giao công nghệ

-         Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn ngắn ngày cho các đối tượng tham gia sản xuất nấm về kỹ thuật trồng và chế biến.

-         Xây dựng nhà sản xuất giống nấm cấp I,II và III, nhà lắp thiết bị, sân phơi với tổng diện tích trên 1000m2

-         Sản xuất mô hình tập trung quy mô 600m2 tại khu chế biến và sản xuất giống

Kết quả đạt được:

      -     Hoàn thành kế hoạch xây dựng nhà xưởng, chế biến và sản xuất: 100% kế hoạch

-         Sau khi hoàn thành xưởng sản xuất giống nấm, đơn vị đã tổ chức sản xuất nhân giống nấm các loại phục vụ mô hình sản xuất nấm thương phẩm:

+   giống nấm cấp I: 4.000 ống

+   giống nấm cấp II các loại: 8.000 chai

+   giống nấm cấp III thương phẩm các loại: hơn 55 tấn

-         Đào tạo nâng cao tay nghề cho 9 kỹ thuật viên và Tập huấn cho 400 lượt người tham dự.

Hiệu quả kinh tế - xã hội:

 Mang lại hiệu quả kinh tế trực tiếp tại địa phương: Tận dụng tối đa những lao động nhàn rỗi, sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp, nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Là nghề dễ học, dễ làm, lợi nhuận cao, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân.

Trang trước

Bookmark and Share