chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

Tên dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp đa canh thích hợp cho vùng đồng bào dân tộc Khmer xã biên giới Phú Lợi, huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang

Mục tiêu:

-         ứng dụng các tiến bộ KH&CN tích cực khắc phục các điểm yếu cơ bản trong sản xuất vào đời sống của nông dân địa phương.

-         Xác định mô hình phù hợp với hộ gia đình, quy mô tập thể

-         Tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho vùng dự án

-         Chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp thông qua tập huấn với hình thức thiết thực về xây dựng mô hình sản xuất mới cho cán bộ và nông dân vùng dự án.

Nội dung:

-         Mô hình 2 vụ lúa Hè thu – Đông xuân

-         Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao

-         Mô hình nuôi dưỡng và trồng mới cây cỏ bàng

-         Mô hình chăn nuôi bò Sind

-         Mô hình nuôi cá bống tượng và cá thát lát cườm

Kết quả đạt được:

-         Mô hình 2 vụ lúa Hè thu – Đông xuân: đạt 110/70ha đã cung cấp tại địa phương 510 tấn và bán đi 50 tấn giống xác nhận

-         Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao: đạt 328,5/210ha

-         Mô hình nuôi dưỡng và trồng cỏ bàng: Vượt năng suất về diện tích 67ha (60ha nuôi dưỡng và trồng mới 07ha )

-         Mô hình chăn nuôi bò Sind: 45 con đạt chỉ tiêu đề ra

-         Mô hình nuôi cá bống tượng và cá thát lát cườm: 5ha đạt 100% chỉ tiêu đề ra

-         Đào tạo kỹ thuật viên được 43/14 người vượt chỉ tiêu đề ra

-         Tập huấn được 1259/1000 lượt người

Hiệu quả kinh tế xã hội:

Qua dự án đã đem lại những hiệu quả cao cho bà con nông dân, cải thiện đời sống, giảm thiểu đói nghèo, giải quyết những lao động nông nhàn trong vùng dự án, qua việc tạo ra sản phẩm, nâng cao lợi nhuận, giảm chi phí và giá thành từ các mô hình trồng lúa, nuôi bò, trồng cỏ,…

Trang trước

Bookmark and Share