chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

Tên dự án: Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp toàn diện vùng gò đồi hoang hóa cho đồng bào dân tộc Raglai xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận

Mục tiêu:

- Quy trình kỹ thuật lắp đặt hệ thống bơm va

- Quy trình thâm canh cây lúa nươc

- Quy trình thâm canh cây bắp lai

- Quy trình trồng ghép điều trên đất dốc xen cây họ đậu

- Quy trình trồng sắn cao sản xen cây họ đậu trên vùng đất dốc

 

Nội dung:

- Xây dựng mô hình phát triển hệ thống bơm va:

+ Mô hình triển khai gia cố 2 đập dâng nước phục vụ mô hình thâm canh lúa nước, chủ động nước và sản xuất 3 vụ trên năm.

+ Mô hình triển khai lắp đặt 03 trạm bơm va HBIL 840 cung cấp nước phục vụ thâm canh bắp lai, sắn cao sản, điều ghép

- Xây dựng mô hình thâm canh lúa nước:

+ Mô hình sản xuất thâm canh lúa nước quy mô 24ha

- Xây dựng mô hình thâm canh cây bắp lai: quy mô 20ha

- Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật trồng 05ha cây sắn cao sản xen với 02ha cây cỏ họ đậu.

- Xây dựng mô hình phát triển trồng rừng bằng điều ghép 10ha xen với 03ha cây cỏ họ đậu

- Đào tạo, tập huấn cho người dân địa phương và cán bộ trong xã.

 

Kết quả đạt được:

- Tổ chức được 6 đợt tập huấn tại 5 quy trình cho 1.800 lượt người tham dự và 20 kỹ thuật viên; 1 đợt hội nghị đầu bờ với 100 người tham dự

- Đã tiến hành xây dựng hồ sơ thiết kế 02 trạm bơm va HBIL 840 tại đạp Tà Nôi cũ, và 01 trạm bơm va HBIL 840 tại đập Dung Gai

- Mô hình thâm canh lúa nước với diện tích 24ha thực hiện 3 vụ: Kết quả cho thấy trình độ thâm canh lúa nước có những bước chuyển  rõ rệt, nông dân bắt đầu áp dụng các kỹ thuật vào thâm canh giống lúa có năng suất cao.

- Mô hình cây bắp lai: qua 2 năm triển khai, kết quả cho thấy trong 3 vụ lợi nhuận cao gấp 54,6 lần

- Xây dựng mô hình sắn cao KM-140 trồng trên đất dốc xen cây họ đậu đã cho năng suất cao hơn 2,5 lần.

- Xây dựng mô hình trồng điều ghép trên đất dốc xen cây cỏ họ đậu:
+ Có khả năng trống xói mòn, phủ xanh đất trống đồi trọc, có khả năng cại tạo đất tốt.

 

Hiệu quả kinh tế:

Qua kết quả đạt được của dự án, dự án đã đem lại cho người nông dân những kết quả rõ rệt, đã làm lợi cho các hộ nông dân 210 tấn lương thực. Dự án cần được nhân rộng sẽ góp phần đảm bảo an ninh- lương thực, cải thiện đời sống cho vùng đồng bào dân tộc.

Trang trước

Bookmark and Share