chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

Tên dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất hoa tại Đà Lạt - Lâm Đồng

Mục tiêu:

-         Xây dựng các mô hình sản xuất cây giống sạch bệnh đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và đồng nhất phục vụ sản xuất hoa thương phẩm chất lượng cao.

-         Xây dựng mô hình nông hộ hợp tác xã sản xuất hoa theo hướng công nghiệp ứng với từng loại hoa.

-         Chon lọc và áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong việc nhân giống và sản xuất hoa thương phẩm với 3 chủng loại: địa Lan, hoa Hồng và hoa Cúc.

Nội dung:

-         Xây dựng vườn ươm giống, tổ chức sản xuất cây giống đạt tiêu chuẩn sạch bệnh cung cấp cho các mô hình dự án:

+    Địa Lan: 40.000 cây

+    Hồng giống: 4.800.000 cây

+    Cúc giống: 280.000 mắt ghép

-         Xây dựng các mô hình nô hộ sản xuất hoa thương phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng theo yêu cầu thị trường, quy mô 1.000 – 2.000m2

+   Mô hình sản xuất hoa địa Lan: 2 ha cây lan 2 – 3 tuổi

+   Mô hình sản xuất hoa Hồng: 4ha, có 300.000 - 350.000 cành hoa hồng đạt tiêu chuẩn.

+   Mô hình sản xuất hoa Cúc: 12ha, có 3-4 triệu cành hoa cúc đạt tiêu chuẩn

-         Đào tạo, hướng dẫn cho 45 lượt cán bộ kỹ thuật viên, và tập huấn cho 500 lượt người về kỹ thuật sản xuất hoa hàng hóa.

Kết quả đạt được:

-         Tổ chức 22 lớp tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật cho 540 lượt nông dân

-         Tổ chức 8 lớp đào tạo cho 76 kỹ thuật viên tham gia hương dẫn kỹ thuật sản xuất cây giống, thu hoạch, bảo quản.

-         Mô hình sản xuất hoa địa Lan thương phẩm trên diện tích 2ha:

      +     Dự án cung cấp 75.000 cây giống cây sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ sống 95%.

      +     Bên cạnh đó, Dự án cũng đã triển khai ứng dụng quy trình kỹ thuật canh tác mới trên 4.000 m2 hoa địa Lan 1-2 năm tuổi.

-         Mô hình sản xuất hoa Hồng thương phẩm: Triển khai trên diện tích 4ha, với 30 hộ nông dân, bình quân mỗi hộ 1.000 – 2.000m2

+   Dự án đã cung cấp cho các mô hình 280.000 mắt ghép, hỗ trợ một phần phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

-         Mô hình sản xuất hoa Cúc thương phẩm:

+   Dự án đã cung cấp 4,8 triệu cây giống hoa cúc sạch bệnh cho các mô hình, hỗ trợ phần phân bón, thuốc bảo vệ thực vât.

+  Dự án cung cấp thêm trên 4 triệu cây giống để các hộ nhân rộng mô hình vào trong sản xuất.

Hiệu quả kinh tế - xã hội:

- Dự án đã giải quyết được những vấn đề bức xúc của sản xuất hoa hiện nay. Kết quả của dự án có khả năng nhân rộng cho địa bàn sản xuất hoa Đà Lạt – Lâm Đồng và là tài liệu khác cho những người trồng hoa.

Trang trước

Bookmark and Share