chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

Tên dự án: Ứng dụng một số giải pháp an toàn dịch bệnh kết hợp với sử dụng dung dịch điện hoạt hóa Anolit để góp phần tăng cường vệ sinh thú y ở 5 xã thuộc huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Mục tiêu:  Xây dựng khu vực liên xã có mức độ đảm bảo an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi cao trên cơ sở áp dụng đồng bộ các biện pháp an toàn sinh học tiên tiến và nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh.

Nội dung:

-         Lập kế hoạch đấu thầu thiết bị và  tổ chức mua sắm thiết bị

-         Bồi dưỡng kiến thức về vệ sinh an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi và sử dụng dung dịch khử trùng Anolit trong chăn nuôi cho 11  người trong 5 xã vùng triển khai dự án.

-         Tổ chức tập huấn cho 1000 hộ gia đình của 5 xã vùng triển khai dự án

-         Đánh giá mức độ cải thiện môi trường chăn nuôi thông qua việc lấy mẫu trước và sau khi sử dụng dung dịch Anolit

-         Tổ chức thực hiện ứng dụng các biện pháp vệ sinh dịch bệnh, kết hợp sử dụng dung dịch điện hóa cho chăn nuôi tại 5 xã với sự tham gia của các cơ quan chuyên môn.

Kết quả đạt được:

-         Dự án đã đào tạo được 12 cán bộ là hạt nhân trong công tác triển khai dư án tại địa phương sau này.

-         Mở được 10 lớp/5 xã tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh và ứng dụng dung dịch Anolit trong chăn nuôi cho bà con nông dân với số lượng 1000 lượt người

-         Chuyển giao quy trình vận hành 5 thiết bị sản xuất dung dịch khử trùng Anolit cho các cán bộ của dự án và chủ trang trại.

-         Chuyển giao quy trình vận hành và bảo dưỡng thiết bị ECAWA –D120

Hiệu quả Kinh tế - Xã hội:

-         Qua sự thành công bước đầu của dự án đã được người dân trong 5 xã đánh giá thiết thực, phục vụ phát triển kinh tế hộ gia đình, đặc biệt ở lĩnh vực chăn nuôi. Sự phối hợp thuận lợi trong các cơ quan, công tác tuyên truyền dự án được đẩy mạnh  thông qua hội thảo đầu bờ, truyền hình,… Chính vì thế hiệu quả của dự án đã có những thành công nhất định, góp phần vào thành công chung của ngành chăn nuôi huyện Hòa Vang nói riêng cũng như thành phố  Đà Nẵng nói chung.

 

Trang trước

Bookmark and Share