chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

Tên dự án: Xây dựng mô hình sản xuất thâm canh chè gắn với cơ sở chế biến đạt hiệu quả kinh tế cao tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

Mục tiêu:

-       Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật xây dựng  mô hình thâm canh 100ha chè Trung Du hiện nay có năng suất  7 tấn/ha

-       Xây dựng mô hình 50ha trồng thâm canh với trồng cải tạo thay thế từ vườn chè Trung Du già cỗi bằng giống LDP1

-       Xây dựng vườn nhân giống chè quy mô 10 vạn bầu/năm

Nội dung:

-     Tập huấn, đào tạo cho 300 lượt người sản xuất thành thạo về kỹ thuật thâm canh trồng chè mới và nhân giống chè có hiệu quả cao.

-       5 kỹ thuật viên cơ sở phục vụ dự án

-       Xây dựng một dây chuyền thiết bị đồng bộ chế biến chè xanh công suất 1 tấn búp/ngày.

Kêt quả đạt được:

-         Mô hình thâm canh trồng 100ha chè cho cây sinh trưởng và phát triển tốt, tán rộng hơn, mật độ búp tăng.

-         Trồng mới và trồng thay thế 50ha chè bằng giống LDP1

-         Dự án đã tập huấn, đào tạo được 500 tại 4 xã trong vùng dự án, và 5 kỹ thuật viên cơ sở.

-         Lắp đặt mới 100% dây chuyền chế biến hoạt động tốt, đã chế biến được 20 tấn chè khô đạt yêu cầu chất lượng.

Hiệu quả kinh tế - xã hội:

-         Với 100ha chè thâm canh, 50ha chè trồng mới  và 1 xưởng chế biến với công suất 1 tấn/ngày

-          Dự án đã tạo công ăn việc làm cho 400 lao động địa phương

 

Trang trước

Bookmark and Share