chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

Tên dự án: Mô hình trồng, thâm canh và chế biến các giống chè xanh chất lượng cao tại vùng đệm Vườn Quốc gia Xuân Sơn huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ

Mục tiêu:

-         Xây dựng mô hình trồng thâm canh và chăm sóc 50 ha giống chè chất lượng cao: Phúc Vân Tiên, PT95, Keo Am Tích, Hùng Đỉnh Bạch, có năng suất từ 2 – 3 tấn/ha.

-         Xây dựng và lắp đặt công nghệ bơm Va tưới cho 20 ha trong dự án.

-         Áp dụng công nghệ chế biến mới

-         Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân tham gia dự án

-         Tạo nguồn giống gốc để phát triển, mở rộng diện tích chè vùng dự án và các vùng lân cận của huyện

Nội dung:

-         Khảo sát chọn công nghệ áp dụng vào địa bàn triển khai dự án

-         Xây dựng mô hình trồng chăm sóc các giống chè xanh chất lượng cao quy mô 50ha, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, chất lượng cao.

-         Xây dựng lắp đặt hệ thống tưới bơm Va quy mô 20 ha; lắp đặt dây chuyền chế biến chè xanh chất lượng cao, công suất 100 kg búp tươi/ ngày, vận hành đúng quy trình kỹ thuật, sản xuất đạt hiệu quả cao.

-         Tập huấn chuyển giao công nghệ nhân giống trồng và chăm sóc chè

-         Sản xuât chế biến chè chất lượng cao. Hoàn thiện quy trình sản xuất

Kết quả đạt được:

-         Dự án đã đào tạo được 30 kỹ thuật viên và tập huấn cho 1000 lượt người là các hộ tham gia dự án, cán bộ khuyến nông cơ sở và người dân trồng chè trong vùng dự án.

-         Mô hình trồng, thâm canh và chăm sóc các giống chè xanh chất lượng cao: Chè tuổi 2 – 3 năm, tập trung  mật độ 20.000 gốc/ha, đạt tiêu chuẩn thâm canh. Năng suất đạt từ 2 – 3 tấn/ha vào năm 2009, chè xanh chất lượng cao là mô hình mẫu trong vùng với quy mô 50ha.

-         Mô hình vườn ươm nhân giống chè cành, công suất 4 vạn bầu: Quy mô 4 vạn bầu, số cây giống đạt tiêu chuẩn xuất vườn 29.852 bầu, đạt tỷ lệ 74,63% so với quy mô.

-         Dây chuyền chế biến chè xanh quy mô hộ gia đình: áp dụng công nghệ chế biến chè xanh chất lượng cao. Quy mô 5 hộ, công suất 100 kg búp tươi/ngày

Hiệu quả kinh tế - xã hội:

-         Dự án được triển khai đã tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, khai thác lợi thế kinh tế nông nghiệp của vùng.

-         Các hộ dân được làm quen và áp dụng những công nghệ và kỹ thuật tiên tiến

 

Trang trước

Bookmark and Share