chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

Tên dự án: Xây dựng mô hình sản xuất lúa an toàn chất lượng cao tại tỉnh Bình Định

Mục tiêu: 

-         Xây dựng vùng sản xuất lúa an toàn chất lượng cao tại tỉnh Bình Định, góp phần nâng cao hiệu ích sản xuất lúa và trình độ thâm canh cho nông dân.

-         Hoàn thiện và triển khai kỹ thuật sản xuất lúa an toàn, chất lượng cao

-         Xây dựng mô hình sản xuất lúa an toàn chất lượng cao tại 4 huyện trên địa bàn tỉnh.

-         Xây dựng thương hiệu gạo an toàn chất lượng cao của tỉnh Bình Định

Nội Dung:

-         Dự án được triển khai tại 4 huyện: Tuy Phước, An Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát trong tỉnh Bình Định. Quy mô tổng diện tích 40ha/vụ

-         Tổ chức 1 lớp tập huấn cho 214 nông dân, đào tạo 44 kỹ thuật viên cơ sở (11 người/ 4 huyện), 8 hội nghị đầu bờ (2 hội nghị/ huyện, 50 người/ hội nghị).

-         Xây dựng thương hiệu gạo an toàn chất lượng cao

Kết quả đạt được:

-         Dự án đã hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất lúa an toàn chất lượng cao.

-         Dự án đã đào tạo được 44 kỹ thuật viên cơ sở, 2 kỹ sư chỉ đạo và 6 kỹ thuật viên ban dự án, tập huấn cho 214 lượt hộ nông dân có khả năng thực hiện các công đoạn kỹ thuật sản xuất lúa an toàn, chất lượng cao.

-         Vụ Đông xuân 2007 – 2008 tại 4 huyện Tuy Phước, An Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát với tổng diện tích theo quy mô dự án 42,81ha.

-         Vụ Hè thu năm 2008 đơn vị chủ trì dự án chủ động mở rộng diện tích sản xuất lúa trong vụ này thêm 58ha ở hai huyện Hoài Ân và Hoài Nhơn của tỉnh Bình Định.

-         Vụ Đông xuân 2008 – 2009 vụ này đơn vị chủ trì phát triển, mở rộng thêm diện tích ở hai huyện Tây Sơn và xã Phước Quang huyện Tuy Phước lên diện tích 98ha.

-         Vụ Hè thu 2009 triển khai ở các huyện Tuy Phước, An Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Ân, Tuy Phước mở rộng lên 98ha.

Như vậy, qua 24 tháng thức hiện dự án, từ tháng 9/2007 – 9/2009, dự án triển khai được 4 vụ sản xuất, với tổng diện tích trong kỳ dự án 160ha và 280ha cho vùng diện tích mở rộng, sản lượng thóc thu hoạch 2546 tấn.

Hiệu quả kinh tế - xã hội:

Việc mở ra hướng sản xuất an toàn chất lượng cao, xây dựng thương hiệu “Gạo an toàn chất lượng cao” của tình Bình Định sẽ góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho lực lượng lao động địa phương, góp phần đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh của đơn vị, tăng lợi nhuận, tăng khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.

 

 

Trang trước

Bookmark and Share