chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

Tên dự án: Ứng dụng công nghệ vi sinh đa chủng sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Polyfe phục vụ phát triển nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Mục tiêu:

-         Ứng dụng công nghệ sinh học để xử lý phế thải công nghiệp chế biến đường, cồn, rượu, mì, dứa và các rác thải hữu cơ, tận dụng các nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương làm phân bón hữu cơ vi sinh dùng cho cây trồng và bảo vệ môi trường sinh thái.

-         Đào tạo đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên cơ sở nắm được quy trình công nghệ, kỹ thuật canh tác.

-         Tăng cường nhân rộng các mô hình sử dụng phân hữu cơ vi sinh

Nội dung:

-         Xây dựng phòng tuyển chọn, lưu giữ và nhân giống các chủng phân vi sinh

-         Đào tạo kỹ thuật tiếp nhận công nghệ

-         Tổ chức xưởng sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh quy mô ≥ 5.000 tấn/năm, cải tạo nhà xưởng bổ sung dây chuyền công nghệ, tổ chức thu mua nguyên liệu, tổ chức sản xuất.

-         Tổ chức tiêu thụ sản phẩm:

+     Xây dựng mô hình trình diễn về hiệu quả của phân hữu cơ vi sinh trên một số đối  tượng cây trồng chính.

+     Phát huy kết quả thực hiện các mô hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá sản phẩm.

Kết quả đạt được của dự án:

-         Đã hoàn thành các mục tiêu đề ra theo các nội dung đăng ký tại thuyết minh dự án.

-         Các mô hình khảo nghiệm thực hiện theo quy mô của dự án, đơn vị chủ trì thực hiện so với kế hoạch dự án ban đầu vượt 9ha.

-         Công suất nhà máy đã nâng lên 10.000 tấn/năm

-         Góp phần tích cực vào sự phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa bền vững ở Bình Định và các vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

-         Tập huấn cho nông dân, hội nghị đầu bờ 3 lần với 150 người tham dự; đào tạo được 9 cán bộ quản lý và cán bộ công nghệ triển khai dự án; và 10 công nhân kỹ thuật.

Hiệu quả kinh tế - xã hội:

-         Dự án đã tận dụng các phế phụ thải đã qua xử lý, qua đó góp phần đảm bảo môi trường.

-         Các phân vi sinh được ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp, giá thành thấp, cây phát triển tốt.

 

 

Trang trước

Bookmark and Share