chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

Tên dự án: Xây dựng mô hình sản xuất giống, nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu tại Huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh

Mục tiêu:

+ Hình thành một cơ sở sản xuất ở quy mô công nghiệp có công suất đạt 50 tấn giống/năm.

+ Đào tạo đội ngũ cán bộ, chuyên gia, kỹ thuật viên tiếp nhận và lắm vững các quy trình công nghệ sản xuất giông, nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm về nấm và nấm dược liệu.

+ Tổ chức các lớp tập huấn cho bà con nông dân trong mô hình sản xuất

Nội dung:

+ Xây dựng, hoàn thiện cơ sở sản xuất giống và chế biến nấm với quy mô 50 tấn nấm/năm và công suất chế biến nấm đạt 50 tấn/năm

+ Xây dựng nhà xử lý nguyên liệu, lắp đặt các thiết bị công nghiệp với diện tích 200m2

Kết quả đạt được:

+ Đã đào tạo được 12 kỹ thuật viên về kỹ thuật sản xuất giống. nuôi trồng, chế biến các loại nấm ăn và nấm dược liệu, và tổ chức được 10 lớp tập huấn với hơn 400 lượt người tham gia.

+ Hoàn thành quy trình nhân giống cấp I, II, III, công nghệ nuôi trồng nấm sò, nấm mộng nhĩ, nấm rơm, nấm linh chi, nấm mỡ, nấm hương,….

+ Giống nấm cấp I các loại: 4000 ống

+ Giống nấm cấp II các loại: 8000 chai

+ Giống nấm cấp III các loại: 20 tấn giống nấm thương phẩm
Hiệu quả kinh tế - xã hội: Nghề trồng nấm mặc dù mới hình thành trên địa bàn huyện nhưng thực sự đã góp phần giải quyết các vấn đề xã hội ở nông thôn như:

-   Giải quyết nguồn lao động nông nhàn của địa phương để tăng hiệu quả kinh tế cho các hộ gia đình.

-  Góp phần vào việc hạn chế đốt rơm rạ sau mỗi vụ sản xuất

 

Trang trước

Bookmark and Share