chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

Tên dự án: Xây dựng trung tâm sản xuất giống và chế biến nấm phục vụ nội tiêu và xuất khẩu tỉnh Sơn La

Mục tiêu: Khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên và lao động nhàn rỗi, tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp sản xuất nấm hàng hóa ( khép kín từ khâu chuyển giao công nghệ đến tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm).

Nội dung:

-         Xây dựng cơ sở sản xuất giống cấp I, cấp II và cấp III

-         Mô hình nuôi trồng nấm các loại phân tán và tập trung quy mô 100- 150 tấn nấm  tươi/năm.

-         Mô hình chế biến nấm tập trung, quy mô 100.000 hộp

-         Tổ chức thị trường và tiêu thụ sản phẩm

-         Tập huấn cho bà con nông dân vùng triển khai dự án

Kết quả đạt được:

-         Đã hoàn thiện tiếp nhận quy trình công nghệ nuôi trồng Nấm rơm, Nấm linh chi, Nấm sò, Nấm mộng nhĩ, Nấm mỡ, Nấm hương…

-         Hoàn thiện quy trình chế biến Nấm sấy khô gồm: Nâm mộng nhĩ, Nấm sò khô,

-         Linh chi khô.

-         Đào tạo 02 cán bộ nhân giống, nuôi trồng và chế biến nấm và tập huấn được 12 kỹ thuật viên của đơn vị trủ trì dự án về kỹ thuật sản xuất giống, nuôi trồng chế biến các loại nấm ăn và nấm dược liệu, và tập huấn được 2.261 lượt nông dân trong vùng triển khai dự án chủ yếu là các hộ nông dân, thanh niên vùng dân tộc thiểu số. Đến nay tại Sơn La có 70 hộ thường xuyên trồng nấm và phát triển tới các tỉnh Điện Biên, Lai Châu.

-         Cung ứng đủ nguồn giống thương phẩm cho các hộ nuôi trồng nấm ở các trang trại sản xuất nấm. Trong thời gian thực hiện dự án nấm tại Sơn La dự án đã sản xuất được:

+ Giống nấm cấp I các loại: 3.240 ống

+ Giống nấm cấp II các loại: 5.720 chai

+ Giống nấm cấp III các loại: 37,65 tấn giống nấm thương phẩm.

Hiệu quả kinh tế xã hội:

Qua dự án đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội cho bà con trong vùng triển khai dự án, tạo điều kiện cho các lao động nông nhàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để tiếp tục hoàn chỉnh mở rộng vùng sản xuất theo quy mô lớn, đồng thời phát huy được hiệu quả của công nghệ và thiết bị sau khi được chuyển giao, Ban quản lý dự án xin đề nghị: Các cơ quan ban nghành có liên quan: UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh dành một khoản kinh phí nhất định hàng năm để hỗ trợ mở rộng mô hình trồng nấm cho nông dân, tạo nên phong trào trồng nấm rộng rãi ở nông thôn, từ đó tạo thành làng nghề sản xuất hàng hóa, góp phần cải thiện thu nhập cho cho nông dân.

 

Trang trước

Bookmark and Share