chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

Tên dự án: Dự án ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi ong công nghiệp ở vùng miền núi huyện Quảng Ninh - tỉnh Quảng Bình

Mục tiêu:

-         Xây dựng mô hình chuyển giao công nghệ nuôi ong công nghiệp cho 4 xã trong vùng dự án.

-         Sản xuất giống ong tại chỗ có tính thích nghi cao với điều kiện địa phương

-         Đào tạo cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên và người nông dân theo công nghệ mới.

Nội dung:

-         Tuân thủ các quy trình công nghệ của Trung tâm nghiên cứu ong, Công ty ong trung ương, Bộ NN&PTNT.

+    Chuyển gjao công nghệ nuôi ong công nghiệp

+    Chuyển giao công nghệ nhân, tạo chọn giống ong

+    Công nghệ thu hoạch, sơ chế sản phẩm ong

+    Đào tạo kỹ thuật viên và tập huấn chuyển giao công nghệ cho người nông dân

Kết quả đạt được:

-         Đã cung ứng giống đảm bảo số lượng 800 đàn cho 100 hộ nuôi

-         Ứng dụng công nghệ chuyển giao:

+   Công nghệ nuôi: chủ động phòng chống ong bốc bay, chia đàn tự nhiên, tăng cường quản lý đàn ong qua các mùa vụ, đặc biệt khó khăn như nắng nóng hoặc thời tiết rét đậm, kéo dài

+   Công nghệ nhân đàn: Việc tạo chúa để giới thiệu chúa mới thay thế chúa già, đẻ kém, chúa dị tật bằng phương pháp di trùng.

+   Chuẩn đoán và phòng trị bệnh: Việc triển khai và phòng trị bệnh được triển khai trên tất cả các đàn ong trong một vùng nên cho hiệu quả cao. Đặc biệt các hộ đã áp dụng tốt cách phòng bệnh tổng hợp bằng các biện pháp kỹ thuật sinh học.

+   Thu hoạch, sơ chế sản phẩm: Phải chọn đúng thời điểm quay mật, chọn cầu để quay mật hợp lý gắn với duy trì và phát triển thế đàn.

-         Tập huấn cho 100 hộ nông dân tham gia dự án về phương pháp kỹ thuật nuôi, nhân giống, chuẩn đoán và phòng trị bệnh, thu hoạch và bảo quản sản phẩm

-         Đào tạo được 12 khuyến nông viên tại các xã  của vùng triển khai dự án.

Hiệu quả kinh tế - xã hội:

-         Mô hình thành công đã góp phầm chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi. Hình thành một nghề mới cho khu vực góp phần khai thác tiềm năng về tài nguyên rừng một cách bền vững, tạo công ăn việc làm, tận dụng nguồn nhân lực dư thừa lúc nông nhàn.

-         Qua kết quả đạt được từ dự án đã nâng cao mức sống cho nhân dân vùng, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng, bảo vệ môi trường thông qua việc phát triển đàn ong.

           

Trang trước

Bookmark and Share