chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

Tên dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật phát triển vùng chuyên canh cây khóm Queen sạch bệnh ở Hậu Giang

Mục tiêu: Phục hồi và phát triển cây khóm Queen đặc sản tại Hậu Giang nhằm tạo sản phẩm hàng hóa với khối lượng lớn, chất lượng tốt đáp ứng cho nhu cầu người tiêu dùng, tăng thu nhập cho người nông dân.

      Nội dung:
-
Xây dựng phòng nuôi cấy mô với diện tích: 100m2

      -  Mô hình trồng thâm canh và phòng chống tái nhiễm bệnh, quy mô 35ha.

      -  Đào tạo 6 kỹ thuật viên và tập huấn cho 500 lượt hộ nông dân.

      Kết quả đạt được:

      - Dự án đã đào tạo được 6 kỹ thuật viên cơ sở, và mở được 15 lớp tập huấn cho 750 người nông dân trong và ngoài vùng dự án.

      - Thực hiện được 04 quy trình công nghệ theo đúng tiến độ đề ra.

      - Số lượng cây giống và quy mô tại 2 mô hình dự án khi hoàn thành đạt 1.050.000 cây/35ha; Tại 2 địa điểm Tp.Vị Thanh (25ha), huyện Lộc Mỹ (15ha)

Hiệu quả kinh tế - xã hội:

Dự án đạt hiệu quả kinh tế rõ rệt nâng cao hiệu quả kỹ thuật sản xuất Dứa, tăng thu nhập cho người nông dân, đảm bảo sản xuất theo hướng VietGap.

 

Trang trước

Bookmark and Share