chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

Tên dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất khoai tây giống tại Lạng Sơn

Mục tiêu:

-         Tạo lập cơ sở vật chất  kỹ thuật sản xuất khoai tây giống nguyên chủng làm cơ sở quan trọng sản xuất khoai tây giống.

-         Nâng cao năng lực sản xuất khoai tây giống tại địa phương thông qua việc tiếp nhận chuyển giao các công nghệ tiên tiến.

-         Tạo mô hình vùng nhân giống

-         Xây dựng mô hình hệ thống kho lạnh bảo quản củ giống

Nội dung:

-         Thực hiện 4 quy trình công nghệ: Sản xuất củ siêu bi, sản xuất củ bi, sản xuất củ giống nguyên chủng, bảo quản lạnh củ giống.

-         Nhân giống củ siêu bi trong phòng nuôi cấy mô

-         Mô hình nhân giống siêu nguyên chủng trong nhà màn cách ly

-         Mô hình nhân giống nguyên chủng trong vùng cách ly.

-         Đào tạo, tập huấn cho nông dân sản xuất củ giống nguyên chủng.

Kết quả đạt được:

-         Tập huấn được 291 nông dân nắm được quy trình sản xuất khoai tây giống nguyên chủng; 20 nông dân nắm được quy trình sản xuất khoai tây giống siêu nguyên chủng.

-         Tổ chức 2 cuộc hội nghị đầu bờ với 120 người tham dự và 1 hội nghị về phát triển sản xuất khoai tây tại Lạng Sơn với 37 người tham dự.

-         Đào tạo được 4 cán bộ kỹ thuật thành thạo các công nghệ nhân giống, 10 kỹ thuật viên bảo quản giống.

-         Nhân giống được 240.000 củ siêu bi, củ giống sáng đẹp, đạt tiêu chuẩn.

-         Hệ thống kho lạnh công suất 96 tấn/03 kho.

-         Hệ thống phòng nuôi cấy mô: 2 máy lạnh, 10.000 bình thủy tinh, 1 tủ cấy vi sinh.

Hiệu quả kinh tế - xã hội:

- Dự án đã được thành công mang lại hiệu quả kinh tế -  xã hội lớn về nhiều mặt, góp  phần quan trọng trong việc hình thành hệ thống sản xuất giống khoai tây, chủ động trong việc phục vụ nhu cầu về giống khoai tây của tỉnh. Đồng thời, làm chủ quy trình công nghệ sản xuất giống khoai tây bằng phương pháp nuôi cấy mô.

Trang trước

Bookmark and Share