chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

Tên dự án: Xây dựng mô hình cung cấp nước sinh hoạt vùng nông thôn, cum, tuyến dân cư vùng lũ tỉnh Long An

Mục tiêu:

-         Tham gia  xây dựng kết cấu hạ tầng cho các vùng nông thôn, vùng xâu, vùng xa, nhất là các cụm, tuyến dân cư vượt lũ.

-         Đáp ứng nhu cầu về nước sạch, giảm bớt gánh nặng đi lấy nước sạch sinh hoạt cho các hộ gia đình. Giảm chi phí mua nước sạch cho người dân trong những tháng khô hạn.

-         Cải thiện chất lượng và điều kiện sống của người dân vùng xâu vùng xa.

Nội dung:

-         Xây dựng 2 mô hình cấp nước mặt

-         Xây dựng 3 mô hình cấp nước ngầm

-         Cho 5 cụm tuyến dân cư thuộc 5 huyện vùng Đồng tháp 10 tỉnh Long An.

-         Đào tạo  15 kỹ thuật viên và tập huấn cho 100 lượt người nắm bắt quy trình vận hành sử dụng, bảo dưỡng thiết bị.

Kết quả đạt được:

-         Đào tạo được 25/15 kỹ thuật viên vượt kế hoạch chỉ tiêu đề ra.

-         Tập huấn được 75/100 lượt người

-         Xây dựng hoàn thành 100% các trạm cấp nước dân cư của 5 huyện là: Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Vinh Hưng, Đức Hòa, Đức Huệ.

-         Hoàn thiện 100% 2 Công nghệ lọc nước mặt, quy trình xử lý nước mặt; 3 công nghệ lọc nước ngầm và quy trình xử lý nước ngầm.

Hiệu quả kinh tế - xã hội:

-         Công trình cấp nước tại 5 huyện tại tỉnh Long An bước đầu đều đã được khai thác, đưa vào sử dụng, đạt yêu cầu về chất lượng nước sinh hoạt. Đồng thời đang đầu tư xây dựng các đường ống chuyển tải nhằm nâng cao hiệu quả thiết thực của dự án.

-         Kết quả của dự án đã được đánh giá cao, cũng như được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đồng ý cho phép nhân rộng dự án.

 

Trang trước

Bookmark and Share