chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, to chuc su kien

Counter

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

  Nguyễn Thế Ích

Chánh Văn phòng

2

Nguyễn Thanh Hải

Phó Chánh Văn phòng

3

Trương Thu Hằng

Kế Toán trưởng

4

Nguyễn Việt Cường

Cán bộ văn phòng

5

Lê Minh Đức

Cán bộ văn phòng

6

Nguyễn Thị Hà

Cán bộ văn phòng

7

Phạm Mai Hương

Cán bộ văn phòng

8

 Phạm Mạnh Hùng

Cán bộ văn phòng

9

Phan Hồng Long

Cán bộ văn phòng

10

Đặng Thị Tân Mai

Cán bộ văn phòng

11

Nguyễn Thị Gấm

Cán bộ văn phòng

12

Nguyễn Quang Thái

Cán bộ văn phòng

13

Lê Ngọc Tú

Cán bộ văn phòng